1

Lot se dijeli od Abrahama

Iz Egipta Abram ode gore u Negeb sa svojom ženom i sa svime što je imao. I Lot bješe s njim.
2 Abram je bio veoma bogat stokom, srebrom i zlatom. 3 Od postaje do postaje iz Negeba išao je do Betela, 4 do mjesta na kojem je bio postavio šator, između Betela i Aja, gdje je prije podigao žrtvenik. Tu je Abram zazivao ime Jahvino.
5 I Lot, koji iđaše s Abramom, imaše ovaca, goveda i šatora, 6 tako da ih kraj ne bi izdržavao kad bi zajedno ostali. Njihovo je blago bilo veliko, te zajedno nisu mogli boraviti. 7 Svađa je nastajala između pastira stoke Abramove i pastira stoke Lotove. Tada su zemlju nastavali Kanaanci i Perižani. 8 Zato Abram reče Lotu: »Neka ne bude svađe između mene i tebe, između pastira mojih i tvojih – ta mi smo braća! 9 Nije li sva zemlja pred tobom? Odvoji se od mene! Kreneš li ti nalijevo, ja ću nadesno; ako ćeš ti nadesno, ja ću nalijevo.«
10 Lot podiže oči i vidje kako je dobro posvuda natapana sva Jordanska dolina, kao kakav vrt Jahvin, kao zemlja egipatska prema Soaru. – Bilo je to prije nego što je Jahve uništio Sodomu i Gomoru. – 11 Lot izabere za se svu Jordansku dolinu i ode na istok. Tako se odijele jedan od drugoga. 12 Abram ostade u kanaanskoj zemlji, dok je Lot živio po mjestima u dolini i razapeo svoje šatore do Sodome. 13 A žitelji Sodome bijahu veoma opaki, sami grešnici protiv Jahve.
14 Jahve reče Abramu, pošto se Lot od njega rastao: »Oči svoje podigni i s mjesta na kojem si pogledaj prema sjeveru, jugu, istoku i zapadu; 15 jer svu zemlju što je možeš vidjeti dat ću tebi i tvome potomstvu zauvijek. 16 Potomstvo ću tvoje učiniti kao prah na zemlji. Ako tko mogne prebrojiti prah zemlje, i tvoje će potomstvo moći prebrojiti. 17 Na noge! Prođi zemljom uzduž i poprijeko jer ću je tebi predati.«
18 Abram digne šatore i dođe pa se naseli kod hrasta Mamre, što je u Hebronu. Ondje podigne žrtvenik Jahvi.