1 Njena se snaga prostire s jednoga kraja svijeta na drugi i blagotvorno upravlja svemirom.
2

U mudrosti su sva dobra

Nju zavoljeh i za njom čeznuh od svoje mladosti;
i nastojah da mi bude zaručnica
i zaljubih se u ljepotu njezinu.
3 Njezina životna prisnost s Bogom
podaruje sjaj njezinu plemenitom podrijetlu
jer je ljubi gospodar svemira.
4 Ona je povjerenica znanja Božjeg,
izbiračica djela njegovih.
5 Ako je bogatstvo blago poželjno u ovom životu,
što je onda bogatije od mudrosti koja sve stvara?
6 Ako opet razum stvara,
tko je na svijetu od nje veći umjetnik?
7 Ako li pak tko ljubi pravednost,
pa, kreposti su plodovi njezinih napora:
ona poučava umjerenosti i razboritosti,
pravednosti i hrabrosti,
od kojih u životu nema ništa korisnije ljudima.
8 Ako li tko čezne za većim znanjem,
ona poznaje prošlost i proriče budućnost,
vična je izrekama
i umije odgonetati zagonetke.
Ona znade unaprijed znake i čudesa
i slijed razdoblja i vremena.
9

Mudrost neophodna vladarima

Zato odlučih dovesti je kao družicu životnu,
znajući da će mi biti savjetnica u sreći
i tješiteljica u brigama i tuzi.
10 Po njoj ću steći slavu u mnoštvu narodnom,
još kao mladić čast pred starcima.
11 Na sudu će se vidjeti kako sam oštrouman
i divit će mi se velikaši kad stanem pred njih.
12 Čekat će me kad budem šutio
i slušat će me kad prozborim;
ako se odulji govor moj,
držat će ruku na svojim ustima.
13 Po njoj ću zadobiti besmrtnost
i ostavit ću vječni spomen rodu budućem.
14 Vladat ću pucima
i narodi će mi biti podložni.
15 Pobojat će se strašni silnici kad čuju za me,
s narodom ću svojim biti dobrostiv i hrabar u ratu.
16 Kada se vratim kući, tad ću počinuti kraj nje,
jer u drugovanju s njome nema gorčine
i nema bola u zajedništvu s njom, već samo užitak i radost.
17

Salomon se pripravlja za mudrost

Kad sam tako sve u sebi razmislio
i srcem svojim razabrao
da je besmrtnost u srodstvu s mudrošću
18 i da je u ljubavi njezinoj radost čista
i u djelima ruku njezinih blago neiscrpno,
i razboritost u izmjeni misli s njome
i slava u zajedništvu riječi njezinih,
stao sam tad okolo hoditi i nastojati
kako bih je zadobio.

19 Ja bijah mladić sretne naravi
i imao sam dobru dušu,
20 ili bolje: jer bijah dobar,
ušao sam u tijelo bez ljage.
21 A znajući da neću mudrost zadobiti ako ne dâ Bog –
a razboritost je već bila znati čiji je ona dar –
pristupih Gospodu i pomolih se
i svim srcem svojim rekoh: