1 A svetima tvojim svijetlila je svjetlost najveća,
i Egipćani, slušajući njihov glas
a ne videći im obličja,
nazivahu ih blaženima
jer nisu nevolju trpjeli;
2 i zahvaljivahu im što se ne osvećuju
za nanesene nepravde
i moljahu ih da im oproste neprijateljstvo.
3 A Izraelcima si dao ognjen stup
da im bude vođom na stazama neznanim,
blago sunce na njihovu časnom putovanju.
4 Zaslužili su Egipćani
da svjetlost izgube
i da ih tama zasužnji,
jer u zatvoru držahu djecu tvoju
po kojoj se svijetu imala podariti
nepropadljiva svjetlost Zakona.
5

Egipat i Izrael: Zatornik

I jer odlučiše pogubiti djecu svetaca,
a jedno se od izložene djece spasilo,
ti im za kaznu oduze mnoštvo djece
i sve ih pogubi u silnoj vodi.
6 A noć ona bijaše unaprijed najavljena ocima našim
da bi jasno znali kakvim su prisegama povjerovali,
i da budu dobre volje.
7 Tako je tvoj narod očekivao spas pravednika
i propast neprijatelja.
8 Jer čime si kaznio naše protivnike,
time si proslavio nas, pozvavši nas k sebi.
9 Tada su pobožna djeca pravednikâ žrtve tajno prinijela
i složno postavila zakon božanstven
da sveti tvoji jednako snose i dobra i pogibelji.
I tad su zapjevali svete pjesme otaca.

10 A u odjek im dođoše neskladni povici neprijatelja,
tužan jauk za djecom oplakivanom.
11 Jednaka kazna stiže i roba i gospodara,
isto je trpio i pučanin i kralj.
12 A svi su zajedno imali nebrojene mrtvace
pogođene istom smrću.
I živih bijaše premalo da pokapaju mrtve,
jer im za tren poginu najodličniji porod.
13 I oni koji, zbog svojih čarolija,
ni u što nisu vjerovali,
kad im izginuše prvenci njihovi,
moradoše priznati da je narod izraelski – sin Božji.
14 Dok je mirna tišina svime vladala
i noć brzim tijekom stigla do sredine puta svog,
15 jurnula je tvoja svemoguća riječ s nebesa,
s kraljevskih prijestolja,
kao žestok ratnik u sredinu zemlje, propasti predane.
Kao oštar mač nosila je tvoju neopozivu zapovijed.
16 Zaustavi se i sve ispuni smrću:
doticala se neba, stajala na zemlji.
17 Tada Egipćane iznenada uplašiše prikaze jezivih snova,
napade ih neočekivan strah.
18 Padahu polumrtvi, jedan ovdje, drugi ondje,
kazujući zašto umiru.
19 Jer su im sni, što ih smutiše,
to unaprijed najavili,
da ne bi poginuli ne znajući uzroka
s kojeg ih je stiglo zlo.
20 Ali se napast smrtna dotakla i pravednika
i mnoštvo ih je u pustinji pomrlo.
Ali srdžba nije dugo trajala.
21 Jer se brzo za njih zauzeo čovjek besprijekoran:
naoružan oružjem službe svoje –
molitvom i pomirbenim kadom –
opro se srdžbi i dokrajčio nevolju,
pokazavši da je sluga tvoj.
22 On gnjevu nije odolio
ni snagom tjelesnom
ni silom oružja,
nego je riječju svojom pokorio zatornika
spomenuv otačke prisege i zavjete.
23 Mrtvi već ležahu jedan preko drugoga,
a on stade sred njih i jarost suzbi,
presiječe joj put k živima.
24 Na njegovoj dugoj halji bijaše čitav svemir
i u četiri reda dragulja slavna imena otaca,
a na vijencu oko glave tvoje veličanstvo.
25 Pred tim uzmaknu zatornik,
predade se:
samo je malo okušao srdžbu tvoju
– i bijaše mu dosta.