1

III. MUDROST I BOG U POVIJESTI

Od Adama do Mojsija

Ona je štitila prvooblikovanog oca svijeta,
koji je stvoren sâm,
istrgla ga iz grijeha njegova
2 i dala mu jakost da vlada svemirom.
3 A kad se u jarosti svojoj grešnik odmetnu od nje,
poginu u mržnji svojoj bratoubilačkoj.
4 I kad je zemlju zbog njega potop stigao,
opet ju je mudrost spasila
brodeći s pravednikom na krhkom drvetu.

5 I kada se, složni u opačini svojoj,
narodi bijahu pomutili,
ona je našla pravednika
i sačuvala ga Bogu nezazorna
i uzdržala jačim od ljubavi prema djetetu.
6 Kad su bezbožnici izgibali,
ona je izbavila pravednika
koji je bježao od ognja
što je s neba pao na pet gradova.
7 O opačini njihovoj još svjedoči pustoš puna dima
i bilje kojemu plod nikad ne sazrijeva
i stup od soli što stoji kao spomenik duši nevjernoj.
8 I jer nisu slijedili puta mudrosti,
izgubili su spoznaju o dobru
i još ostavili svijetu spomenik svoje ludosti
da se ne mogahu sakriti zlodjela njihova.

9 A mudrost je vjernike svoje spasila od nevolje.
10 Kad je pravednik bježao ispred jarosti bratove,
ona ga je vodila pravim stazama;
pokazala mu Božje kraljevstvo
i podarila mu znanje o svetinjama;
uspjehom okrunila napore njegove
i umnožila plodove truda njegova.
11 Kad su ga pritijesnili lakomci,
pomogla ga je i obdarila bogatstvom,
12 sačuvala ga od neprijatelja
i zaštitila ga od zasjeda,
darovala mu pobjedu u žestokom boju
da spozna kako je bogobojaznost od svega jača.
13 Ona nije ostavila prodanog pravednika,
nego ga je čuvala od grijeha.
14 S njime je u tamnicu sišla
te ga ni u okovima nije zapustila
dok mu nije donijela žezlo kraljevsko
i vlast nad onima koji ga tlačiše
i nagnala u laž one koji ga kaljahu,
a njemu dala slavu vječnu.
15

Izlazak

Ona je spasila sveti puk i rod besprijekorni
od vlasti naroda mučiteljskog.
16 Ušla je u dušu sluge Gospodnjeg,
i on se strašnim kraljevima opro čudesima i znacima.
17 Ona je dala plaću svetima za njihove trude
i vodila ih putem čudesnim,
danju im bila zaklon od žege
i noću zvjezdani sjaj.
18 Provela ih preko Mora crvenog,
provela ih je preko vode velike,
19 a neprijatelje njihove valovima potopila
i onda ih izbacila iz dubina bezdana.
20 Zato su pravednici oplijenili bezbožnike
i pjesmom proslavili tvoje sveto ime, Gospode,
jednodušno opjevali tvoju ruku zaštitnicu.
21 Jer je mudrost otvorila usta nijemima
i obdarila djecu nejaku jezikom rječitim.