1 A pravednik će se vedro sučeliti s onima koji ga tlačiše
i koji prezirahu patnje njegove.
2 Kad ga ugledaju, uzdrhtat će od silna straha,
zapanjeni njegovim iznenadnim spasenjem.
3 Govorit će među sobom, puni kajanja,
i uzdišući u tjeskobi svoje duše:
4 »To je onaj komu smo se nekoć podsmijevali
i koji nam je bio za porugu.
Mi, budale, smatrasmo njegov život ludošću
i svršetak njegov nečasnim.
5 Kako li se ubrojio među sinove Božje
i dobio udio svoj među svecima?
6 Mi, odista, zalutasmo s puta istine
i svjetlost pravde nije nam svijetlila
niti nam je sunce ogranulo.
7 Bazali smo stazama propasti
i prohodili bespuća pustinje,
ali puta Gospodnjega nismo spoznali.
8 Što nam je koristila oholost?
Što nam je vrijedilo bogatstvo i hvastanje?
9 Sve je prošlo kao sjena
i kao kratkotrajan glas.
10 I kao lađa koja siječe uzburkano more
i traga joj nema kuda prođe
niti brazde hrptici njezinoj u valovima;
11 ili kao ptica što zrakom proleti
i ne ostavi traga prolazu svojem:
šiba lagani uzduh udarcima svojih pera
i rasijeca ga uza snažan fijuk
i prodire zamasima svojih krila,
a poslije nema više nikakva traga njezinu letu;
12 ili kao strijela odapeta na svoj cilj:
probijeni se zrak odmah sklapa
i ne raspoznaje se staza njezina –
13 tako i mi: jedva što smo na svijet došli,
a već nestadosmo,
ni traga kreposti pokazati ne mogosmo:
u zloći se svojoj sasvim istrošismo.«

14 I doista, nada je bezbožnikova kao pljeva
što je vjetar raznosi
i kao sitna pjena
što je vihor razgoni;
ona nestaje kao dim na vjetru
i prolazi kao spomen na jednodnevna gosta.
15

Slava pravednikâ i kazna bezbožnikâ

A pravednici žive dovijeka,
i u Gospodu je nagrada njihova
i briga za njih u Svevišnjeg.
16 Zato će iz ruku Gospodnjih primiti
kraljevsku krunu slave i vijenac ljepote;
svojom će ih desnicom Gospod zakriliti
i svojom ih mišicom zaštititi.
17 Latit će se svog žara ljubomornog kao oružja
i naoružat će sve stvorenje
da kazni svoje neprijatelje;
18 kao oklop obući će pravednost,
a kao šljem stavit će sud bez himbe;
19 uzet će nepobjedivu svetost kao štit,
20 a kao mač naoštrit će žestok gnjev
i sav će svemir poći s njim u boj protiv bezumnika.
21 Tad će poletjet’ dobro naperene strijele:
munje iz oblaka padat će na cilj
kao iz nategnuta lûka;
22 iz bojne sprave izlijetat će zrna grada
srdžbom nabijena.
Na njih će voda morska bjesnjeti,
i rijeke će ih potapati bez milosti.
23 Dah Svemoći zapuhat će protiv njih,
izvijat će ih poput vihora.
I tako će svu zemlju opustošiti bezakonje
i opačina će prevrnuti prijestolja vladalačka.