1

I Salomon je čovjek kao ostali

I ja sam smrtnik, kao i svi ostali, i potomak prvog bića od zemlje načinjena
i oblikovan kao tijelo u utrobi majčinoj,
2 u deset mjeseci, stisnut u krvi,
iz sjemena muževljeva i slasti družice u spavanju.
3 I ja sam, došavši na svijet,
udahnuo zajednički zrak
i pao na zemlju koja nas sve nosi,
i plač mi je bio prvi glas
kao i svima ostalima.
4 U pelenama bijah odgajan i u brigama,
5 jer nijedan kralj nije drukčije postao
niti na svijet došao.
6 Jer za sve postoji jedan ulazak u život,
a tako i jedan izlazak.
7

Salomonovo štovanje mudrosti

Zato se pomolih i razbor dobih;
zavapih i primih duh mudrosti.
8 Zavoljeh je više nego žezla i prijestolja
i ništa ne cijenih bogatstvo u usporedbi s njom.
9 Nisam je htio uspoređivati ni sa draguljima,
jer je sve zlato pred njom kao malo pijeska,
a srebro je prema njoj kao blato.
10 Ljubio sam je više od zdravlja i ljepote
i zavolio više od svjetlosti,
jer njezin sjaj bez prestanka svijetli.

11 A s njome su mi došla sva dobra
i od ruku njezinih blago nebrojeno.
12 I svemu sam se tome radovao,
jer mudrost sve donosi;
još nisam znao da je ona
roditeljka svega toga.
13 I ono što naučih bez primisli,
to bez zavisti predajem,
bogatstva njezina ne skrivam.
14 Ona je neiscrpljiva riznica ljudima,
i koji se njome služe, postaju prijatelji Božji,
preporučeni darovima njezina nauka.
15

Priziv za božanskim nadahnućem

Zato neka mi dade Bog govoriti kako me svjetova
i misliti misli dostojne darova njegovih,
jer on je vođa mudrosti
i upravlja mudracima.
16 U njegovoj smo ruci mi i riječi naše,
sa svim našim razborom i umijećem.
17 On mi je podario istinsku znanost o svemu što jest,
naučio me sustavu svijeta i svojstvima prapočela;
18 početku, svršetku i sredini vremena,
izmjeni suncovrata i slijedu godišnjih doba,
19 tijeku godina i položaju zvijezda;
20 naravi životinja i nagonima divljih zvijeri,
moći duhova i mislima ljudskim,
različnosti biljaka i ljekovitosti korijenja.
21 I spoznadoh sve što god je tajno i javno,
jer me poučavaše mudrost, umjetnica u svemu.
22

Pohvala mudrosti

Jer u nje je duh razborit, svet,
jedinstven, mnogostran, tanan,
okretan, pronicav, neoskvrnjen,
jasan, nepristran, dobrohotan, oštar
23 nezaprečiv, dobrotvoran, čovjekoljubiv,
postojan, pouzdan, bezbrižan,
svemoćan, svenadzoran,
što prodire kroza sve duše,
mudre, čiste i najtanje.
24 Jer je mudrost gibljivija od svakog gibanja,
ona proniče i prožima sve svojom čistoćom.

25 Jer je ona dah sile Božje
i čist odvir slave Svemogućeg;
zato je ništa nečisto ne može oskvrnuti.
26 Ona je odsjev vječne svjetlosti
i zrcalo čisto djela Božjeg,
i slika dobrote njegove.
27 Jedna je, a može sve,
i, ostajući u sebi, sve obnavlja.
Ona prelazi od naraštaja do naraštaja u duše svete
i čini od njih Božje prijatelje i proroke.
28 Jer Bog ne ljubi nikoga
osim onoga tko se druži s mudrošću.
29 Ona je od sunca sjajnija
i nad sve zviježđe uzvišena;
uspoređena sa svjetlošću, ona je nadmašuje:
30 jer svjetlost ustupa mjesto noći,
dok zloća nema moći protiv mudrosti.