1 Ona im je pothvate k uspjehu vodila po ruci proroka svetog
2 kad su prohodili pustoš nenastanjenu
i dizali šatore po bespućima.
3 Opirahu se dušmanima
i branjahu se od neprijatelja;
4 a kad su ožednjeli i tebe prizvali,
napojiše se vode iz strme pećine
i zagasiše žeđ iz tvrda kamena.
5

Voda, propast Egipćanima a spas Izraelcima

I tako je ono čime su bili kažnjeni neprijatelji njihovi
postalo njima dobročinstvo kada bijahu u nevolji.
<7a>Njima si, zbog njihove zapovijedi o čedomorstvu,
6 umjesto vječnog izvora vode tekućice,
dao rijeku zamućenu krvlju i blatom,
7 <7b>a svojima si, unatoč svakoj nadi,
dao izobilje vode,
8 pokazavši im u žeđi koja tada vladaše
kakvom si kaznom kaznio neprijatelje njihove.
9 Jer su iz kušnje kojom si ih milostivo ukorio
lako razabrali kakvim se mukama namučiše bezbožnici
kojima si u jarosti sudio.
10 Jer si njih iskušao, opominjući blago kao otac,
dok si one kao strahoviti kralj ispitao i osudio.
11 Jednako su se mučili nazočni i nenazočni,
12 i dvostruka ih žalost obuzimaše
i uzdisahu u sjećanju na prošlost.
13 Kad čuše kako se ono što njima bijaše kazna
obratilo Izraelcima u dobročinstvo,
osjetiše ruku Gospodnju;
14 i kad sve bî gotovo, divljahu se
onomu koga su nekoć izložili
i s porugom ga odbili,
jer njihova žeđ bijaše sasvim različita
od žeđi pravednika.
15

Božja popustljivost prema Egiptu

Da ih kazniš za njihove nepravedne i bezumne misli,
što ih zavedoše da štuju nerazumne gmazove
i bijedne životinje,
poslao si na njih, za kaznu, mnoštvo životinja nerazumnih
16 da bi spoznali kako se svatko kažnjava onim čime i sagriješi.
17 Tvoja svemoguća ruka –
koja je sazdala svijet od tvari bezoblične –
mogla je poslati na njih
mnoštvo medvjeda ili ljutih lavova,
18 ili novostvorene, još nepoznate, divlje zvijeri pune gnjeva
kojima iz nozdrva plamen liže,
ili rigaju pare smrdljive,
ili siplju strašne iskre iz očiju –
19 zvijeri kadre smožditi ih ne samo strašnim ujedom
nego ih uništiti samom strahovitom pojavom.
20 Ali i bez svega toga
mogli su pasti od jednog jedinog daha,
gonjeni tvojom pravdom,
otpuhani tvojom silinom.
Ali ti si sve uredio po broju, utegu i mjeri.
21

Razlozi popustljivosti

I jer ti je uvijek u vlasti tvoja silna snaga,
tko se može oprijeti tvojoj jakoj mišici?
22 Sav je svijet pred tobom kao zrnce praha na tezulji
i kao kaplja jutarnje rose što se spušta na zemlju.
23 A ti si milostiv svemu jer možeš sve
i kroz prste gledaš na grijehe ljudima
da bi se pokajali.
24 Jer ti ljubiš sva bića
i ne mrziš ni jedno koje si stvorio.
Jer da si štogod mrzio,
ne bi ga ni stvorio.
25 A kako bi išta moglo opstojati ako ti ne bi htio?
Ili se održati ako ga ti nisi u život dozvao?
26 Ali ti štediš, jer sve je tvoje,
Gospodaru, ljubitelju života,