1

DRUGI DIO

Proroštvo. Riječ Jahvina.

Nova zemlja

Jahve prolazi zemljom Hadraka,
Damask mu je počivalište;
jer Jahvini su gradovi Arama
i sva plemena Izraela.
2 Hamat također, koji s njim graniči,
3 i Tir i Sidon, tako mudar.
Tir podiže tvrde bedeme,
zgrnu srebra kao prašine
i zlata kao blata s ulica.
4 Al’ evo, Gospod će ga osvojiti,
survati u more moć njegovu,
a njega će progutati oganj.

5 Vidjet će to Aškelon i prestrašiti se,
a Gaza sva će uzdrhtati,
i Ekron, jer ga nada prevari:
nestat će kralja iz Gaze,
Aškelon će pust ostati,
6 u Ašdodu stanovat će kopilad!
Zatrt ću ponos Filistejaca,
7 uklonit ću im krv iz usta
i gnusobu iz zubâ.
I oni će pripasti Bogu našem
i bit će kao jedna obitelj u Judeji,
a Ekron će biti kao Jebusejac.
8 Uz Dom svoj utaborit ću se kao straža,
protiv onih koji odlaze i dolaze;
tlačitelj neće više ovud prolaziti,
jer njegovu sam uvidio bijedu.
9

Mesija

Klikni iz sveg grla, Kćeri sionska!
Viči od radosti, Kćeri jeruzalemska!
Tvoj kralj se evo tebi vraća:
pravičan je i pobjedonosan,
ponizan jaše na magarcu,
na magaretu, mladetu magaričinu.

10 On će istrijebit’ kola iz Efrajima
i konje iz Jeruzalema;
on će istrijebit’ lûk ubojni.
On će navijestit’ mir narodima;
vlast će mu se proširit’ od mora do mora
i od Rijeke do rubova zemlje.
11

Izrael ponovno na vlasti

A i tebi, zbog krvi tvoga Saveza,
vratit ću sužnje tvoje iz jama bezvodnih.
12 Vratite se u Tvrđavu,
izgnanici puni nade,
još danas – ja navješćujem –
dvostruko ću ti uzvratiti.
13 Jer, Judu sam kao lûk napeo,
a Efrajimom lûk naoružao:
tvoje ću, o Sione, zavitlat’ sinove
– protiv sinova tvojih, o Javane –
i učinit ću te kao mač junaka.

14 Nad njima tad će se pojaviti Jahve
i kao munja letjet će mu strijela.
Jahve Gospod u rog će zatrubit’,
hodit će na južnim vihorima.
15 Jahve nad vojskama zakrilit će ih
i oni će gaziti nogama kamenje praćaka,
pit će krv kao da je vino,
napojit’ se kao škropilo,
kao uglovi na žrtveniku.
16 Jahve Bog njihov spasit će ih u dan onaj;
kao stado on će pâsti narod svoj;
kao drago kamenje krune
oni će blistat’ u zemlji njegovoj.
17 Ah, kako li će sretan, kako lijep biti!
Od žita će rasti mladići,
a od slatkog vina djevice.