1

Drugo viđenje: rogovi i kovači

Podigoh oči i vidjeh. I gle: četiri roga.
2 Upitah anđela koji je govorio sa mnom: »Što je ovo?« On mi odgovori: »To su rogovi koji su raznijeli Judu, Izraela i Jeruzalem.« 3 Onda mi Jahve pokaza četiri kovača. 4 A ja upitah: »Što su došli ovi raditi?« On mi odgovori: »Ono su rogovi koji su raznijeli Judu te se nitko više ne usuđuje dići glavu; a ovi su došli da ih zastraše i da slome rogove narodima koji podizahu rog na zemlju Judinu kako bi je raznijeli.«
5

Treće viđenje: mjerač

Podigoh oči i vidjeh. I gle: čovjek, a u ruci mu mjeračko uže.
6 Upitah ga: »Kamo ideš?« Odgovori mi: »Da izmjerim Jeruzalem i da vidim koliko je širok a koliko dug.« 7 I gle, anđeo koji je govorio sa mnom stajaše nepomično, a drugi mu iziđe ususret 8 i reče mu: »Trči, reci onome mladiću ovako: ‘Jeruzalem će biti kao otvoren grad radi mnoštva ljudi i stoke koji će biti u njemu. 9 A ja ću mu’ – riječ je Jahvina – ‘biti ognjen zid unaokolo i slava njegova sred njega.’«
10 »Hej! Hej! Bježite iz zemlje sjeverne« – riječ je Jahvina –
»jer u sva četiri vjetra nebeska
razasuo sam vas« – riječ je Jahvina!
11 »Hej, Sione, koji živiš kod kćeri babilonske, spasi se!«

12 Ovako govori Jahve nad vojskama,
čija me slava izaslala
k narodima koji su vas opljačkali:
»Tko vas dira, dira mi zjenicu oka.
13 Gle, ruku dižem na njih
da plijenom budu svojim robovima.«
Znat ćete tako da me posla Jahve nad vojskama!
14 »Kliči i raduj se, Kćeri sionska,
jer evo, dolazim usred tebe prebivat’« – riječ je Jahvina.
15 »U onaj dan mnogi će narodi uz Jahvu prionuti
i bit će narod moj,
a ja ću prebivati usred tebe.«
Znat ćeš tako da me tebi posla Jahve nad vojskama.
16 I Judeja će biti baština Jahvina,
njegov dio u svetoj zemlji,
i on će opet izabrati Jeruzalem.
17 Tiho, ljudi svi, pred Jahvom,
jer, evo, on ustaje iz svetoga prebivališta svojega!