1

Četvrto viđenje: Jošuine haljine

Potom mi pokaza Jošuu, velikog svećenika, koji stajaše pred anđelom Jahvinim, i Satana, koji mu stajaše zdesna da ga tuži.
2 Anđeo Jahvin reče Satanu: »Suzbio te Jahve, Satane! Suzbio te Jahve koji izabra Jeruzalem! Nije li on glavnja iz ognja izvučena?« 3 A Jošua bijaše obučen u prljave haljine dok stajaše pred anđelom Jahvinim. 4 Anđeo se obrati onima koji pred njim stajahu i reče im: »Skinite s njega te prljave haljine!« I reče mu: »Evo, skidam s tebe tvoju krivicu i odijevam te u dragocjenu haljinu!« 5 I nastavi: »Stavite mu čist povez oko glave!« Oni mu staviše čist povez oko glave i odjenuše ga u dragocjene haljine u nazočnosti anđelovoj. 6 I anđeo Jahvin upozori Jošuu: 7 »Ovako govori Jahve nad vojskama: ‘Ako budeš mojim putovima hodio i mojih se pridržavao naredaba, ti ćeš biti upravitelj u Domu mojemu, čuvat ćeš moja predvorja i dat ću ti pristup među one koji ondje stoje.’«
8

Dolazak »Izdanka«

»’Poslušaj, dakle, Jošua, veliki svećeniče, ti i drugovi tvoji koji su oko tebe, jer vi ste ljudi znamenja! Evo, ja ću dovesti Izdanak, Slugu svojega, i uklonit ću opačinu ove zemlje u jedan dan.
9 Jer evo kamena koji stavljam pred Jošuu: na tom je kamenu sedam očiju i u nj ću urezati natpis’ – riječ je Jahve nad vojskama. 10 ‘U dan onaj’ – riječ je Jahve nad vojskama – ‘pozivat ćete jedan drugoga pod lozu i pod smokvu.’«