1

Osmo viđenje: kola

I podigoh oči i vidjeh: gle, četvera bojna kola izlaze između dviju gora; a gore bijahu od mjedi.
2 U prvim kolima bijahu riđi konji; u drugim kolima crni konji; 3 u trećim kolima bijeli konji, a u četvrtim kolima konji šareni. 4 Obratih se anđelu koji je govorio sa mnom i upitah ga: »Što je to, gospodaru?« 5 Anđeo mi odgovori ovako: »Ti kreću u četiri vjetra nebeska pošto su stajali pred Gospodarem sve zemlje. 6 Riđani kreću u zemlju istočnu; vranci u zemlju sjevernu; bijelci kreću u zemlju zapadnu, a šarci kreću u zemlju južnu.« 7 Krepko oni stupaju, nestrpljivi da obiđu zemlju. On im reče: »Idite, obiđite zemlju!« I oni krenuše obilaziti zemljom. 8 On me zovnu i reče mi: »Vidi, oni koji su krenuli u sjevernu zemlju umirit će gnjev moj u zemlji sjevernoj.«
9

Zavjetna kruna

I dođe mi riječ Jahvina:
10 »Uzmi prinose od izgnanika – od Heldaja, Tobije i Jedaje – i pođi danas i uđi u dom Jošije, sina Sefanijina, koji je došao iz Babilona. 11 Uzmi srebra i zlata, načini krunu i stavi na glavu Jošui, sinu Josadakovu, velikom svećeniku. 12 I reci mu: Ovako govori Jahve nad vojskama: ‘Evo čovjeka komu je ime Izdanak; ispod njega će proklijati i on će sazdati svetište Jahvino. 13 On će sazdati svetište Jahvino i proslaviti se. On će sjediti i vladati na prijestolju. A do njega će na prijestolju biti svećenik. Sklad savršen bit će među njima. 14 A kruna neka ostane u Jahvinu svetištu za spomen Heldaju, Tobiji, Jedaji i Jošiji, sinu Sefanijinu. 15 I oni koji su daleko doći će i sazdat će svetište Jahvino. Znat ćete tako da me Jahve nad vojskama k vama poslao.’
To će se zbiti ako zaista poslušate glas Jahve, Boga svojega.«