1

Jonatan se zauzima za Davida

Šaul razloži svome sinu Jonatanu i svim svojim dvoranima svoju namjeru da ubije Davida. Ali Jonatan, Šaulov sin, vrlo je volio Davida.
2 I Jonatan to javi Davidu ovako: »Moj otac Šaul kani te ubiti. Budi, dakle, na oprezu sutra ujutro, ostani u skrovištu i pritaji se. 3 A ja ću izaći i stajat ću pokraj svoga oca u polju gdje ti budeš i govorit ću za tebe sa svojim ocem. Kad saznam kako je, javit ću ti.«
4 Jonatan pohvali Davida svome ocu Šaulu i reče mu ovako: »Neka se kralj ne ogriješi o svoga slugu Davida jer se on nije ništa ogriješio o tebe; naprotiv, ono što je radio bilo je od velike koristi za tebe. 5 On je stavio život svoj na kocku, ubio je Filistejca i Jahve je pribavio veliku pobjedu svemu Izraelu: vidio si i radovao se. Zašto bi se, dakle, ogriješio o nevinu krv ubijajući Davida bez razloga?« 6 Šaul posluša Jonatanove riječi i zakle se: »Živoga mi Jahve, David neće umrijeti!« 7 Tada Jonatan dozva Davida i kaza mu sve te riječi. Zatim Jonatan dovede Davida k Šaulu i David opet dobi službu koju je imao prije.
8

2. DAVIDOV BIJEG

Šaul napada Davida

Kad je rat i opet buknuo, iziđe David na bojište da se bori s Filistejcima; i porazi ih tako da su pobjegli pred njim.
9 Tada zao duh Jahvin obuze Šaula: kad je sjedio u svojoj kući, s kopljem u ruci, a David rukom udarao u harfu, 10 Šaul pokuša da svojim kopljem pribode Davida uza zid, ali on izmakne Šaulovu udarcu te se koplje zabode u zid. David pobježe i spasi se.
11

Mikala spašava Davida

Iste noći Šaul posla glasnike da nadziru Davidovu kuću jer je htio da ubije Davida u rano jutro. Ali Davidova žena Mikala javi to Davidu govoreći: »Ako noćas ne umakneš na sigurno mjesto, sutra ćeš biti mrtav!«
12 Tada Mikala spusti Davida kroz prozor. On ode i spasi se bijegom.
13 A Mikala uze idol, položi ga u postelju, stavi mu oko glave kozju dlaku i pokri ga pokrivačem. 14 Kad je Šaul poslao glasnike da uhvate Davida, ona im reče: »Bolestan je.« 15 Ali Šaul vrati glasnike natrag da vide Davida i zapovjedi im: »Donesite ga k meni u postelji da ga ubijem!« 16 A kad su glasnici ušli, gle: u postelji bješe idol, s kozjom dlakom oko glave! 17 Tada Šaul reče Mikali: »Zašto si me tako prevarila i pustila moga neprijatelja da pobjegne i da se spasi?« A Mikala odgovori Šaulu: »On mi je rekao: ‘Pusti me da odem, ili ću te ubiti!’«
18

Šaul i David kod Samuela

Tako je David pobjegao i spasio se. I ode on k Samuelu u Ramu i javi mu sve što mu je učinio Šaul. Potom odoše on i Samuel i nastaniše se u Najotu.
19 A Šaulu javiše ovako: »Eno Davida u Najotu u Rami.« 20 Tada Šaul posla glasnike da uhvate Davida. Kad su oni vidjeli zbor proroka u proročkom zanosu, a Samuela im na čelu, obuze Božji duh i Šaulove glasnike te i oni padoše u proročki zanos. 21 Kad su to javili Šaulu, on posla druge glasnike, ali i oni padoše u proročki zanos. Potom Šaul posla i treće glasnike, ali i oni padoše u proročki zanos.
22 Tada Šaul krenu sâm u Ramu i kad dođe do velikog bunara kod Sekua, zapita: »Gdje su Samuel i David?« I odgovoriše mu: »Eno ih u Najotu u Rami.« 23 On odmah pođe prema Najotu u Rami. Ali i njega obuze duh Božji te je išao u proročkom zanosu sve dok nije došao u Najot u Rami. 24 Tu i on svuče svoje haljine jer i njega obuze zanos pred Samuelom; zatim je legao gol i ostao tako cio onaj dan i svu noć.
Tako je nastala uzrečica: »Zar je i Šaul među prorocima?«