1

Pobjeda nad Amoncima

Otprilike poslije mjesec dana dođe Amonac Nahaš i utabori se kod Jabeša Gileadskog. Svi Jabešani poručiše Nahašu: »Sklopi savez s nama pa ćemo ti se pokoriti.«
2 Ali im Amonac Nahaš odgovori: »Ovako ću sklopiti savez s vama: svakome ću od vas iskopati desno oko, i tako ću učiniti sramotu svemu Izraelu.« 3 A jabeške mu starješine rekoše: »Ostavi nam sedam dana da pošaljemo glasnike u sve krajeve Izraelove, pa ako se ne nađe nitko da nas izbavi, predat ćemo se tebi.«
4 I dođoše poslanici u Šaulovu Gibeu te izložiše sve narodu da čuje. Tada sav narod zaplaka iza glasa.
5 A gle, Šaul je upravo išao za govedima iz polja pa upita: »Što je ljudima te plaču?« I pripovjediše mu što su rekli Jabešani. 6 Kad je Šaul čuo te riječi, duh Jahvin siđe na njega i silan gnjev uskipje u njemu. 7 I uze on dva vola, isiječe ih i komade razasla po poslanicima u sve krajeve Izraelove i poruči: »Tko ne pođe za Šaulom, ovako će biti s njegovim govedima.« I strah Božji obuze ljude te pođoše kao jedan čovjek. 8 Šaul ih izbroji u Bezeku: i bijaše sinova Izraelovih tri stotine tisuća, a Judinih ljudi trideset tisuća. 9 Zatim reče poslanicima koji bijahu došli: »Ovako recite Jabešanima u Gileadu: sutra, kad sunce pripeče, stići će vam pomoć.«
Kad su se poslanici vratili, javiše sve to Jabešanima i oni se obradovaše.
10 I poručiše Nahašu: »Sutra ćemo izaći k vama, pa učinite s nama što vam bude drago.«
11 Sutradan Šaul razdijeli narod u tri čete, koje provališe u tabor o jutarnjoj straži i tukoše Amonce do najveće dnevne žege; a što preživje, rasprši se da ni dvojica ne ostaše zajedno.
12

Šaul proglašen za kralja

Tada narod reče Samuelu: »Tko je onaj što je govorio: ‘Zar će Šaul kraljevati nad nama?’ Dajte te ljude da ih pogubimo!«
13 Ali Šaul odgovori: »Neka se ne pogubi u ovaj dan nitko, jer je danas Jahve izvojevao pobjedu u Izraelu.« 14 Tada Samuel reče narodu: »Hajdemo u Gilgal da ondje obnovimo kraljevstvo.«
15 I sav narod krenu u Gilgal i ondje postaviše Šaula za kralja pred Jahvom, u Gilgalu. Ondje žrtvovaše pred Jahvom žrtve pričesnice i ondje je Šaul sa svim Izraelcima slavio slavlje.