1 Tada Samuel uze uljanicu s uljem te je izli na glavu Šaulu; zatim ga poljubi i reče:
»Ovim te Jahve pomazao za kneza nad svojim narodom Izraelom. Ti ćeš vladati nad narodom Jahvinim i izbavit ćeš ga iz ruke njegovih neprijatelja unaokolo. I evo ti znaka da te Jahve pomazao za kneza nad svojom baštinom.
2 Kad odeš sada od mene, naći ćeš dva čovjeka kod Rahelina groba, na granici zemlje Benjaminove, u Selsahu. Oni će ti reći: ‘Našle su se magarice koje si pošao tražiti; i gle, tvoj je otac zaboravio na magarice, a zabrinut je za vas i govori: Što da učinim za svoga sina?’ 3 A kad odeš odande dalje i dođeš do Taborskog Hrasta, srest ćeš ondje tri čovjeka koja će ići gore k Bogu u Betel. Jedan će nositi tri jareta, drugi tri okrugla kruha, a treći mijeh vina. 4 Oni će te pozdraviti i dat će ti dva kruha, a ti ih primi iz njihove ruke. 5 Poslije toga doći ćeš u Gibeu Božju (gdje se nalazi filistejski stup). Kad uđeš u grad, namjerit ćeš se na povorku proroka koji će silaziti s uzvišice, a pred njima harfe, bubnjevi, frule i citre; oni će biti u proročkom zanosu. 6 Tada će na te sići duh Jahvin te ćeš pasti u proročki zanos s njima i promijenit ćeš se u drugog čovjeka. 7 A kad ti se ispune ti znakovi, onda čini kako ti se prilika pruži jer je Bog s tobom. 8 Zatim ćeš sići preda mnom u Gilgal i ja ću sići k tebi da prinesem žrtve paljenice i žrtve pričesnice. Sedam dana čekaj dok ne dođem k tebi i ne poučim te što ćeš činiti.«
9

Šaulov povratak

Čim je Šaul okrenuo leđa da ode od Samuela, Bog mu promijeni srce i svi se oni znakovi ispuniše u onaj dan.
10 Kad su, naime, došli u Gibeu, gle, dođe mu ususret povorka proroka i duh Božji siđe na njega te on pade u proročki zanos usred njih. 11 I kad su ga svi koji ga poznavahu otprije vidjeli gdje prorokuje s prorocima, počeše govoriti jedan drugome: »Što se to dogodilo sa sinom Kiševim? Zar je Šaul među prorocima?« 12 A jedan od njih odvrati i reče: »A tko je njihov otac?« Otuda je nastala poslovica: »Zar je i Šaul među prorocima?«
13 Kad je prošao njegov zanos, Šaul se vrati kući. 14 A Šaulov stric upita njega i njegova momka: »Kamo ste išli?« A Šaul odgovori: »Da tražimo magarice; a kad smo vidjeli da ih nema, otišli smo k Samuelu.« 15 A njegov ga stric zamoli: »Pripovijedaj mi što vam je rekao Samuel.« 16 A Šaul odgovori svome stricu: »Rekao nam je da su se našle magarice.« Ali mu ništa ne reče o kraljevskoj časti koju mu je prorekao Samuel.
17

Šaul ždrijebom određen za kralja

Poslije toga Samuel sazva narod pred Jahvu u Mispu
18 i reče sinovima Izraelovim: »Ovako govori Jahve: ‘Ja sam izveo Izraela iz Egipta i izbavio sam vas iz egipatske ruke i iz ruke svih kraljevstava koja su vas tlačila. 19 A vi ste danas odbacili svoga Boga, onoga koji vas je izbavljao od svih vaših zala i svih vaših nevolja i rekli ste mu: Ne, nego postavi kralja nad nama!’ Zato sada stanite pred Jahvom po svojim plemenima i rodovima.«
20 Potom Samuel privede sva plemena Izraelova i ždrijeb pade na pleme Benjaminovo. 21 Zatim privede pleme Benjaminovo po rodovima i ždrijeb pade na Matrijev rod; a kad privede Matrijev rod, čovjeka po čovjeka, ždrijeb pade na Šaula, sina Kiševa; ali kad ga potražiše, ne nađoše ga.
22 Tada još jednom upitaše Jahvu: »Je li taj čovjek došao ovamo?« A Jahve odgovori: »Eno ga, sakrio se za tovarom.« 23 Otrčaše i dovedoše ga odande; a kad je stao usred naroda, bijaše glavom i ramenima viši od sviju. 24 Tada Samuel reče svemu narodu: »Vidite li koga je izabrao Jahve? Nema mu ravna u svemu narodu.« I sav narod uze klicati i vikati: »Živio kralj!«
25 Nato Samuel objavi narodu kraljevsko pravo i zapisa ga u knjigu koju položi pred Jahvu. Najposlije Samuel otpusti sav narod da ide svaki svojoj kući.
26 Šaul se također vrati kući u Gibeu, a s njim pođoše junaci kojima je Bog taknuo srce. 27 Ali neke ništarije rekoše: »Kako će nas taj spasiti?« I prezreše ga i ne donesoše mu nikakva dara.