1

Spletke Nehemijinih neprijatelja – Svršetak zida

Kad su Sanbalat, Tobija, Gešem Arapin i ostali naši neprijatelji dočuli da sam obnovio zid i da nije u njemu ostalo pukotine – do toga vremena nisam zapravo bio namjestio krila na vratima –
2 poručiše mi Sanbalat i Gešem: »Dođi da se sastanemo u Kefiri, u Dolini ononskoj.« Ali su mi oni zlo mislili. 3 Zato sam im poslao glasnike s ovim odgovorom: »Zauzet sam velikim poslom i ne mogu sići: posao bi zastao kad bih ga ostavio da dođem k vama!«
4 Četiri su mi puta slali isti poziv i ja sam im odvraćao isti odgovor. 5 Tada, peti put, s istom nakanom, posla mi Sanbalat svoga slugu s otvorenim pismom. 6 U njemu je pisalo: »Čuje se u narodima – a Gašmu potvrđuje – da se ti i Židovi spremate na bunu; zato da i gradiš zid i da želiš postati njihovim kraljem, kako vele. 7 I da si postavio proroke da proglase tvoj uspjeh u Jeruzalemu i da kažu: Judeja ima kralja! Sada će tî glasovi stići kralju do ušiju: zato dođi da se posavjetujemo.«
8 Ali sam mu ja odgovorio: »Ništa nije tako kao što tvrdiš; sve je to samo izmišljotina tvoga srca.« 9 Jer su nas oni htjeli uplašiti govoreći: »Klonut će im ruke od posla i neće ga završiti nikada.« A ja sam, naprotiv, ukrijepio ruke svoje! 10 Pošao sam Šemaji, sinu Delaje, sina Mehetabelova, koji se bijaše zatvorio u svojoj kući. On mi objavi: »Nađimo se u domu Božjemu,
usred Hekala,

i zatvorimo vrata Hekala
jer će doći da te ubiju.
Jest, još noćas doći će da te ubiju!«
11 A ja odgovorih: »Zar da bježi čovjek kao što sam ja? Koji čovjek, meni sličan, može ući u Hekal i ostati živ? Ne, ja ne idem.« 12 I tada razabrah: nije ga poslao Bog, nego mi je objavio proroštvo, jer su ga Tobija i Sanbalat podmitili, 13 da bih, uplašen, učinio onako te sagriješio. To bi im poslužilo da me ozloglase i da mi se rugaju! 14 Sjeti se, Bože moj, Tobije i Sanbalata prema ovim njihovim djelima, a i proročice Noadje i ostalih proroka što me htjedoše uplašiti.
15 Zid je završen dvadeset i petog elula, za pedeset i dva dana. 16 A kad su čuli svi naši neprijatelji i vidjeli svi pogani oko nas, bilo je to čudo u očima njihovim, jer su shvatili da je Bog naš učinio to djelo.
17 A onih dana mnogi su židovski velikaši često slali svoja pisma Tobiji i mnoga su primali od Tobije. 18 Jer u Judeji bijahu mnogi s njime zakletvom povezani: ta bio je u rodu sa Šekanijom, sinom Arahovim, i sinom njegovim Johananom, koji je uzeo za ženu kćer Mešulama, sina Berekjina. 19 I veličali su preda mnom njegova djela, a njemu prenosili moje riječi. Zato je Tobija i slao pisma da me uplaši.