1 Zato David reče: »Ovo je dom Jahve i ovo je žrtvenik za paljenice Izraelu!«
2

Neposredne pripreme za gradnju

David zapovjedi da se skupe stranci koji su bili u izraelskoj zemlji i odredi klesare da propisno klešu kamenje za gradnju doma Božjeg.
3 David je pripravio mnogo željeza za čavle na vratnim krilima i za kvačice; i bez mjere mnogo mjedi. 4 Mnogo cedrovine, jer su Sidonci i Tirci dovozili mnogo cedrovih drva Davidu. 5 Jer David mišljaše: »Moj je sin Salomon mlad i nježan, a dom koji treba graditi Jahvi mora biti veličanstven, na slavu i čast po svim zemljama. Hajde da mu sve pripravim.« I David je pripravio mnogo toga prije svoje smrti. 6 Potom dozva sina Salomona i zapovjedi mu da sagradi dom Jahvi, Bogu Izraelovu.
7 Još David reče Salomonu: »Sine! Bio sam nakanio u srcu sagraditi dom imenu Jahve, svoga Boga. 8 Ali mi je došla Jahvina riječ: ‘Mnogo si krvi prolio i velike si ratove vodio; nećeš ti graditi doma mome imenu jer si mnogo krvi prolio na zemlju preda mnom. 9 Gle, rodit će ti se sin; on će biti miroljubac i dat ću mu mir od svih njegovih neprijatelja odasvud unaokolo; ime će mu biti Salomon. Mir i pokoj dat ću Izraelu za njegova vremena. 10 On će sagraditi dom mome imenu, on će mi biti sin, a ja ću njemu biti otac i utvrdit ću njegovo kraljevsko prijestolje nad Izraelom zauvijek.’ 11 Sada, moj sine, neka bude Jahve s tobom da izvršiš i sagradiš dom Jahve, svoga Boga, kao što je rekao za te. 12 Samo neka ti Jahve poda razum i mudrost kad te postavi nad Izraelom zato da se držiš zakona Jahve, svoga Boga! 13 Bit ćeš sretan budeš li brižno vršio uredbe i zakone koje je Jahve preko Mojsija dao Izraelu. Budi junak i hrabar, ne boj se i ne plaši se! 14 Ja sam, evo, svojim trudom pripravio za dom Jahvin sto tisuća zlatnih talenata i milijun srebrnih talenata, a mjedi i željeza bez mjere, jer ga je tako mnogo. Pripravio sam i drva i kamenja, a i ti dodaj nešto k tomu. 15 Imaš mnogo valjanih radnika, klesara, zidara, tesara i svakovrsnih vještaka u svakom umijeću; 16 zlatu, srebru, mjedi i željezu nema mjere; idi, dakle, i gradi, i neka Jahve bude s tobom!«
17 Tada David zapovjedi svim izraelskim knezovima da pomažu njegovu sinu Salomonu: 18 »Nije li s vama Jahve, Bog vaš, koji vam je dao mir odasvud unaokolo jer je predao u moje ruke stanovnike ove zemlje i zemlja je pokorena pred Jahvom i pred njegovim narodom. 19 Sada, dakle, pregnite svojim srcem i svojom dušom da tražite Jahvu, svoga Boga; idite i gradite svetište Bogu Jahvi, unesite Kovčeg saveza Jahvina i Božje sveto posuđe u dom koji će se sagraditi Jahvinu imenu!«