1

Kovčeg saveza prenose iz Kirjat Jearima

David je vijećao s tisućnicima, stotnicima i sa svim vođama.
2 I reče on svemu zboru Izraelovu: »Ako vam je pravo te ako je naš Bog Jahve odlučio tako, poslat ćemo glasnike k svojoj ostaloj braći u svim izraelskim zemljama, a tako i svećenicima s njima i levitima po gradovima pašnjaka njihovih, da se ujedine s nama. 3 Prenijet ćemo k sebi Kovčeg svoga Boga, jer ga nismo doista tražili za Šaulovih dana.« 4 Sav zbor odluči da se tako učini, jer je to bilo pravo u očima svega naroda. 5 Tako je David sabrao sav narod Izraelov od Egipatskoga Šihora pa do ulaza u Hamat da donesu Kovčeg Božji iz Kirjat Jearima. 6 Pošao je David sa svim Izraelom u Baalu, u Kirjat Jearim, koji je u Judi, da odande ponesu Kovčeg Božji nazvan imenom Jahve, koji stoluje nad kerubinima. 7 Povezli su Kovčeg Božji na novim kolima iz Abinadabove kuće; a Uza i Ahjo upravljali su kolima. 8 David i sav Izrael igrali su pred Bogom iz sve snage pjevajući uza zvuke citara, harfa, bubnjeva, cimbala i truba. 9 Kad su došli do Kidonova gumna, posegnu Uza rukom da pridrži Kovčeg jer ga volovi umalo ne prevrnuše. 10 Ali se Jahve razgnjevio na Uzu i udario ga zato što je pružio ruku prema Kovčegu. Umro je ondje pred Bogom. 11 Davidu bijaše žao što je Jahve onako udario Uzu i on prozva ono mjesto Peres Uza, kako se zove i dan-danas. 12 Toga se dana David uplaši Boga i reče: »Kako ću donijeti k sebi Kovčeg Božji?« 13 Nije dao svratiti Kovčega k sebi u Davidov grad, nego ga skloni u kuću Obed-Edoma Gitejca. 14 I ostade Kovčeg Božji kod Obed-Edomove obitelji, u njegovoj kući, tri mjeseca. Jahve stoga blagoslovi Obed-Edomovu kuću i sve što je imao.