1

Samson pali Filistejcima ljetinu

Poslije nekog vremena, o žetvi pšenice, Samson dođe da pohodi svoju ženu, donijevši joj kozle i reče: »Želim ući k svojoj ženi u ložnicu.« Ali mu tast ne dopusti.
2 »Mislio sam«, reče mu on, »da si je zamrzio, pa sam je dao tvome drugu. Ali zar njezina mlađa sestra nije ljepša od nje? Uzmi je namjesto one!« 3 Samson mu odgovori: »Ovaj put neću biti krivac Filistejcima kad im učinim zlo.« 4 I ode Samson, ulovi tri stotine lisica, uze luči i, okrenuvši rep prema repu, stavi jednu luč među dva repa. 5 Tad zapali luči, pusti lisice u filistejska polja i popali im snopove, i nepokošeno žito, i vinograde, i maslinike.
6 Filistejci zapitaše: »Tko je to učinio?« Odgovoriše im: »Samson, Timnjaninov zet, zato što mu tast oduze ženu i dade je njegovu drugu.« Tad Filistejci odoše i spališe onu ženu i njenu obitelj.
7 »Kad ste to učinili«, reče im Samson, »neću mirovati dok vam se ne osvetim.« 8 I sve ih izudara uzduž i poprijeko i žestoko ih porazi. Poslije toga ode u špilju Etamske stijene i ondje se nastani.
9

Magareća čeljust

Tad Filistejci krenuše, utaboriše se u Judi i raširiše do Lehija.
10 »Zašto ste pošli na nas?« – upitaše ih Judejci. A oni im odgovoriše: »Pošli smo da svežemo Samsona i da mu učinimo kako je on učinio nama.« 11 Tri tisuće Judejaca odoše tada k špilji Etamske stijene i rekoše Samsonu: »Zar ne znaš da Filistejci nama gospodare? Zašto si nam onda to učinio?« On im odgovori: »Kako oni meni, tako ja njima!« A oni mu rekoše: 12 »Dođosmo da te svežemo i predamo u ruke Filistejaca.« »Zakunite mi se«, reče im, »da me nećete ubiti.« 13 »Ne«, odgovoriše mu, »mi ćemo te samo svezati i predati u njihove ruke, ali te zacijelo ne želimo pogubiti.« Onda ga svezaše s dva nova užeta i odvedoše iz špilje.
14 Kad ga dovedoše u Lehi i kad Filistejci, vičući od radosti, pojuriše na nj, duh Jahvin zahvati ga i užeta na njegovim rukama postadoše kao laneni konci, spaljeni ognjem, i spadoše mu s ruku. 15 Spazivši još sirovu magareću čeljust, pruži on ruku, uze onu čeljust i pobi njome tisuću ljudi. 16 Tad reče Samson: »Magarećom čeljusti gomile prebih,
magarećom čeljusti tisuću pobih.«
17 Rekavši to, baci čeljust iz ruke. Zato odonda ono mjesto zovu Ramat Lehi. 18 Kako bijaše jako ožednio, zavapi Jahvi govoreći: »Ti si izvojštio ovu veliku pobjedu rukama svoga sluge, a zar sada moram umrijeti od žeđi i pasti u ruke neobrezanima?« 19 Tad Jahve rasiječe udubinu što je kod Lehija i voda poteče iz nje. Samson se napi i vrati mu se snaga, oživje mu duh. Zato su onom izvoru dali ime En Hakore, a postoji još i danas u Lehiju. 20 Samson bijaše sudac u Izraelu za vrijeme filistejske vladavine dvadeset godina.