1

Rat između Efrajima i Gileada – Smrt Jiftaha

Uto se skupiše ljudi od Efrajimova plemena, prijeđoše Jordan put Safona i rekoše Jiftahu: »Zašto si išao u boj protiv Amonaca a nas nisi pozvao da idemo s tobom? Spalit ćemo ti kuću i tebe!«
2 Jiftah im odgovori: »Imali smo veliku parbu, ja i moj narod, i Amonci su nas teško tlačili. Pozvao sam vas u pomoć, ali me niste izbavili iz njihovih ruku. 3 Videći da mi nitko ne pritječe u pomoć, stavih svoj život na kocku, odoh sâm na Amonce, i Jahve mi ih predade u ruke. Zašto ste, dakle, pošli danas da ratujete protiv mene?«
4 Tada skupi Jiftah sve Gileađane i udari na Efrajima. Gileađani potukoše Efrajima, jer su ovi govorili: »Vi ste, Gileađani, Efrajimovi bjegunci koji ste živjeli usred Efrajima i Manašea.« 5 Zatim Gileađani presjekoše Efrajimu jordanske gazove, i kada bi koji bjegunac Efrajimov rekao: »Pustite me da prijeđem«, Gileađani bi ga pitali: »Jesi li Efrajimovac?« A kada bi on odgovorio: »Nisam«, 6 oni bi mu kazali: »Hajde reci: Šibolet!« On bi rekao: »Sibolet« jer nije mogao dobro izgovoriti. Oni bi ga tada uhvatili i pogubili na jordanskim plićacima. Tako je poginulo četrdeset i dvije tisuće ljudi iz Efrajimova plemena.
7 Jiftah je sudio Izraelu šest godina. A kada je Gileađanin Jiftah umro, pokopaše ga u njegovu gradu, u Gileadu.
8

10. IBSAN

Poslije njega sudac u Izraelu bijaše Ibsan iz Betlehema.
9 On je imao trideset sinova i trideset kćeri, koje je poudao iz kuće, a trideset je snaha doveo izvana svojim sinovima. On je sudio Izraelu sedam godina. 10 Zatim umrije Ibsan i pokopaše ga u Betlehemu.
11

11. ELON

Poslije njega sudac u Izraelu bijaše Elon Zebulunac. On je sudio Izraelu deset godina.
12 Zatim umrije Zebulunac Elon i pokopaše ga u Ajalonu, u zemlji Zebulunovoj.
13

12. ABDON

Poslije njega sudac u Izraelu bijaše Abdon, sin Hilela iz Pireatona.
14 On je imao četrdeset sinova i trideset unuka koji su jahali na sedamdesetero magaradi. On je sudio Izraelu osam godina. 15 Zatim umrije Abdon, sin Hilela iz Pireatona, i pokopaše ga u Pireatonu u Efrajimovoj gori, u zemlji Šaalimu.