1

13. SAMSON

Navještenje Samsonova rođenja

Izraelci su opet okrenuli da čine ono što Jahvi nije po volji i Jahve ih predade u ruke Filistejcima za četrdeset godina.
2 A bijaše neki čovjek iz Sore, od Danova plemena, po imenu Manoah. Žena mu bila nerotkinja i nije imala djece. 3 Toj se ženi ukaza anđeo Jahvin i reče joj: »Ti si neplodna i nisi rađala. 4 Ali se odsad pazi: da ne piješ ni vina ni žestoka pića i da ne jedeš ništa nečisto. 5 Jer, zatrudnjet ćeš, evo, i rodit ćeš sina. I neka mu britva ne prijeđe po glavi, jer će od majčine utrobe dijete biti Bogu posvećeno – bit će nazirej Božji i on će početi izbavljati Izraela iz ruke Filistejaca.«
6 Žena ode i kaza mužu: »Božji čovjek došao k meni, lice mu kao u Božjeg anđela, puno dostojanstva. Nisam ga upitala odakle je došao, niti mi on kaza svog imena. 7 Ali mi je rekao: ‘Ti ćeš začeti i roditi sina. Ne pij odsad ni vina ni žestoka pića i ne jedi ništa nečisto jer će ti dijete biti nazirej Božji od majčine utrobe do smrti.’«
8

Anđeo se javlja i drugi put

Tada se Manoah pomoli Jahvi i reče: »Molim te, Gospode, neka Božji čovjek koga si jednom poslao dođe još jednom k nama i pouči nas što ćemo činiti s djetetom kad se rodi!«
9 Jahve usliši Manoaha i anđeo Jahvin dođe opet k ženi dok je sjedila u polju. Manoah, muž njezin, ne bijaše kraj nje. 10 Žena brzo otrča da obavijesti muža i reče mu: »Gle, ukazao mi se čovjek koji mi je došao onog dana.«
11 Manoah ustade, pođe za ženom i kada dođe k čovjeku, upita ga: »Jesi li ti onaj što je govorio s ovom ženom?« A on odgovori: »Jesam.« 12 »Kada se ispuni ono što si rekao«, opet će Manoah, »po kojim propisima i kako treba postupati s djetetom?« 13 Anđeo Jahvin odgovori Manoahu: »Neka se žena čuva svega što sam joj zabranio. 14 Neka ne uživa ništa što dolazi od vinove loze, neka ne pije ni vina ni žestoka pića, neka ne jede ništa nečisto i neka se drži svega što sam joj zapovjedio.«
15 Tada reče Manoah anđelu Jahvinu: »Rado bismo te ustavili i pogostili jaretom.« 16 Anđeo Jahvin nato će Manoahu: »Sve da me i ustaviš, ja ne bih jeo tvoga jela; nego ako želiš žrtvovati paljenicu, prinesi je Jahvi.«
Manoah, ne znajući da je to anđeo Jahvin,
17 reče tada anđelu Jahvinu: »Kako ti je ime, da te možemo častiti kada se ispuni što si obećao?« 18 Anđeo Jahvin odgovori mu: »Zašto pitaš za moje ime? Ono je tajanstveno.«
19 Manoah nato uze jare i prinos te ga na stijeni kao paljenicu žrtvova Jahvi koji čini tajanstvene stvari. 20 Kada se poče dizati plamen sa žrtvenika k nebu, podiže se anđeo Jahvin u tome plamenu. Kad to vidješe Manoah i njegova žena, padoše ničice. 21 Anđeo Jahvin nije se više ukazivao Manoahu i njegovoj ženi. Manoah tada shvati da je to anđeo Jahvin.
22 »Zacijelo ćemo umrijeti«, reče ženi, »jer smo vidjeli Boga.« 23 »Da nas je htio usmrtiti«, odgovori mu žena, »ne bi iz naše ruke primio paljenice ni prinosa i ne bi nam dao da sve to vidimo niti da takvo što čujemo.«
24 Žena rodi sina i nadjenu mu ime Samson. Dijete odraste i Jahve ga blagoslovi. 25 I Jahvin duh bijaše s njim u Danovu taboru, između Sore i Eštaola.