1

V. BLAGDAN SJENIC┬

Isus ide u Jeruzalem

Nakon toga Isus je obilazio po Galileji; nije htio u Judeju jer su Židovi tražili da ga ubiju.
2 Bijaše blizu židovski Blagdan sjenicâ. 3 Rekoše mu stoga njegova braća: »Otiđi odavle i pođi u Judeju da i tvoji učenici vide djela što činiš. 4 Ta tko želi biti javno poznat, ne čini ništa u tajnosti. Ako već činiš sve to, očituj se svijetu.« 5 Jer ni braća njegova nisu vjerovala u njega. 6 Reče im nato Isus: »Moje vrijeme još nije došlo, a za vas je vrijeme svagda pogodno. 7 Vas svijet ne može mrziti, ali mene mrzi jer ja svjedočim protiv njega: da su mu djela opaka. 8 Vi samo uziđite na blagdan. Ja još ne uzlazim na ovaj blagdan jer moje se vrijeme još nije ispunilo.« 9 To im reče i ostade u Galileji.
10 Ali pošto njegova braća uziđoše na blagdan, uziđe i on, ne javno, nego potajno. 11 A Židovi su ga tražili o blagdanu pitajući: »Gdje je onaj?« 12 I među mnoštvom o njemu se mnogo šaptalo. Jedni govorahu: »Dobar je!« Drugi pak: »Ne, nego zavodi narod.« 13 Ipak nitko nije otvoreno govorio o njemu zbog straha od Židova.
14

Isus proglašuje svoje božansko poslanje

Usred blagdana uziđe Isus u Hram i stade naučavati.
15 Židovi se u čudu pitahu: »Kako ovaj znade Pisma, a nije učio?« 16 Nato im Isus odvrati:
»Moj nauk nije moj,
nego onoga koji me posla.
17 Ako tko hoće vršiti volju njegovu,
prepoznat će da li je taj nauk od Boga
ili ja sâm od sebe govorim.
18 Tko sâm od sebe govori,
svoju slavu traži,
a tko traži slavu onoga koji ga posla,
taj je istinit
i nema u njemu nepravednosti.
19 Nije li vam Mojsije dao Zakon?
Pa ipak nitko od vas ne vrši Zakona.«

»Zašto tražite da me ubijete?«
20 Odgovori mnoštvo: »Zloduha imaš! Tko traži da te ubije?« 21 Uzvrati im Isus: »Jedno djelo učinih i svi se čudite. 22 Mojsije vam dade obrezanje – ne, ono i nije od Mojsija, nego od otaca – i vi u subotu obrezujete čovjeka. 23 Ako čovjek može primiti obrezanje u subotu da se ne prekrši Mojsijev zakon, zašto se ljutite na mene što sam svega čovjeka ozdravio u subotu? 24 Ne sudite po vanjštini, nego sudite sudom pravednim!«
25

Rasprave o Isusovu podrijetlu

Rekoše tada neki Jeruzalemci: »Nije li to onaj koga traže da ga ubiju?
26 A evo, posve otvoreno govori i ništa mu ne kažu. Da nisu možda i glavari doista upoznali da je on Krist? 27 Ali za njega znamo odakle je, a kad Krist dođe, nitko neće znati odakle je!«
28 Nato Isus, koji je učio u Hramu, povika:
»Da! Poznajete me
i znate odakle sam!
A ipak ja nisam došao sam od sebe:
postoji jedan istiniti koji me posla.
Njega vi ne znate.
29 Ja ga znadem
jer sam od njega
i on me poslao.«
30

Isus navješćuje svoj odlazak

Židovi su otad vrebali da ga uhvate. Ipak nitko ne stavi na nj ruke jer još nije bio došao njegov čas.
31 A mnogi iz mnoštva povjerovaše u nj te govorahu: »Zar će Krist, kada dođe, činiti više znamenja nego što ih ovaj učini?« 32 Dočuli farizeji da se to u mnoštvu o njemu šapće. Stoga glavari svećenički i farizeji poslaše stražare da ga uhvate.
33 Tada Isus reče:
»Još sam malo vremena s vama
i odlazim onomu koji me posla.
34 Tražit ćete me
i nećete me naći;
gdje sam ja,
vi ne možete doći.«

35 Rekoše nato Židovi među sobom: »Kamo to ovaj kani da ga mi nećemo naći? Da ne kani poći raseljenima među Grcima i naučavati Grke? 36 Što li znači besjeda koju reče:
‘Tražit ćete me
i nećete me naći;
gdje sam ja,
vi ne možete doći’?«
37

Obećanje Duha Svetoga

U posljednji, veliki dan blagdana Isus stade i povika:
»Ako je tko žedan, neka dođe k meni!
Neka pije 38 koji vjeruje u mene!
Kao što reče Pismo: ‘Rijeke će žive vode poteći iz njegove utrobe!’«
39 To reče o Duhu kojega su imali primiti oni što vjeruju u njega. Tada doista ne bijaše još došao Duh jer Isus nije bio proslavljen.
40

Ponovne rasprave o Kristovu podrijetlu

Kad su neki iz naroda čuli te riječi, govorahu: »Ovo je uistinu Prorok.«
41 Drugi govorahu: »Ovo je Krist.« A bilo ih je i koji su pitali: »Pa zar Krist dolazi iz Galileje? 42 Ne kaže li Pismo da Krist dolazi iz potomstva Davidova, i to iz Betlehema, mjesta gdje bijaše David?« 43 Tako je u narodu nastala podvojenost zbog njega. 44 Neki ga čak htjedoše uhvatiti, ali nitko ne stavi na nj ruke.
45 Dođoše dakle stražari glavarima svećeničkim i farizejima, a ovi im rekoše: »Zašto ga ne dovedoste?« 46 Stražari odgovore: »Nikada nitko nije ovako govorio.« 47 Nato će im farizeji: »Zar ste se i vi dali zavesti? 48 Je li itko od glavara ili farizeja povjerovao u njega? 49 Ali ta svjetina koja ne pozna Zakona – to je prokleto!« 50 Kaže im Nikodem – onaj koji ono prije dođe k Isusu, a bijaše jedan od njih: 51 »Zar naš Zakon sudi čovjeku ako ga prije ne sasluša i ne dozna što čini?« 52 Odgovoriše mu: »Da nisi i ti iz Galileje? Istraži pa ćeš vidjeti da iz Galileje ne ustaje prorok.« 53 I otiđoše svaki svojoj kući.