1

Isusova svećenička molitva

To Isus doreče, a onda podiže oči k nebu i progovori:
»Oče, došao je čas:
proslavi Sina svoga
da Sin proslavi tebe
2 i da vlašću
koju si mu dao nad svakim tijelom
dade život vječni svima koje si mu dao.
3 A ovo je život vječni:
da upoznaju tebe,
jedinoga istinskog Boga,
i koga si poslao – Isusa Krista.
4 Ja tebe proslavih na zemlji
dovršivši djelo
koje si mi dao izvršiti.
5 A sada ti, Oče, proslavi mene kod sebe
onom slavom koju imadoh kod tebe
prije negoli je svijeta bilo.
6 Objavio sam ime tvoje ljudima
koje si mi dao od svijeta.
Tvoji bijahu, a ti ih meni dade
i riječ su tvoju sačuvali.
7 Sad upoznaše
da je od tebe sve što si mi dao
8 jer riječi koje si mi dao
njima predadoh
i oni ih primiše
i uistinu spoznaše da sam od tebe izišao
te povjerovaše da si me ti poslao.
9 Ja za njih molim;
ne molim za svijet,
nego za one koje si mi dao
jer su tvoji.
10 I sve moje tvoje je,
i tvoje moje,
i ja se proslavih u njima.
11 Ja više nisam u svijetu,
no oni su u svijetu,
a ja idem k tebi.
Oče sveti,
sačuvaj ih u svom imenu
koje si mi dao:
da budu jedno kao i mi.
12 Dok sam ja bio s njima,
ja sam ih čuvao u tvom imenu,
njih koje si mi dao;
i štitio ih te nijedan od njih ne propade
osim sina propasti,
da se Pismo ispuni.
13 A sada k tebi idem
i ovo govorim u svijetu
da imaju puninu moje radosti u sebi.
14 Ja sam im predao tvoju riječ,
a svijet ih zamrzi
jer nisu od svijeta
kao što ni ja nisam od svijeta.
15 Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta,
nego da ih očuvaš od Zloga.
16 Oni nisu od svijeta
kao što ni ja nisam od svijeta.
17 Posveti ih u istini:
tvoja je riječ istina.
18 Kao što ti mene posla u svijet
tako i ja poslah njih u svijet.
19 I za njih posvećujem samog sebe
da i oni budu posvećeni u istini.
20 Ne molim samo za ove
nego i za one
koji će na njihovu riječ vjerovati u mene:
21 da svi budu jedno
kao što ti, Oče, u meni
i ja u tebi,
neka i oni u nama budu
da svijet uzvjeruje da si me ti poslao.
22 I slavu koju si ti dao meni
ja dadoh njima:
da budu jedno
kao što smo mi jedno –
23 ja u njima i ti u meni,
da tako budu savršeno jedno
da svijet upozna da si me ti poslao
i ljubio njih kao što si mene ljubio.
24 Oče,
hoću da i oni koje si mi dao
budu gdje sam ja,
da i oni budu sa mnom:
da gledaju moju slavu,
slavu koju si mi dao
jer si me ljubio
prije postanka svijeta.
25 Oče pravedni,
svijet te nije upoznao,
ja te upoznah;
a i ovi upoznaše
da si me ti poslao.
26 I njima sam očitovao tvoje ime,
i još ću očitovati,
da ljubav kojom si ti mene ljubio
bude u njima –
i ja u njima.«