1 O, da si mi brat,
da si sisao prsa majke moje, našla bih te vani,
poljubila bih te
i nitko me zato ne bi prezirao.

2 Povela bih te
i uvela u kuću majke svoje
koja me odgojila,
pojila bih te najboljim vinom
i sokom od mogranja.

3 Njegova mi je lijeva ruka pod glavom,
a desnom me grli.

4 Zaklinjem vas, kćeri jeruzalemske,
ne budite, ne budite ljubav moju,
dok sama ne bude htjela!
5

POBJEDA I TRAJNOST LJUBAVI

Zbor djevojaka

Tko je ta što dolazi iz pustinje,
naslonjena na dragoga svoga?

Zaručnik

Probudio sam te pod jabukom
gdje te mati rodila,
gdje te na svijet dala
roditeljka tvoja.
6

Zaručnica

Stavi me kao znak na srce,
kao pečat na ruku svoju,
jer ljubav je jaka kao smrt,
a ljubomora tvrda kao grob.
Žar je njezin žar vatre
i plamena Jahvina.
7 Mnoge vode ne mogu
ugasiti ljubav
niti je rijeke potopiti.
Da netko daje za ljubav
sve što u kući ima,
taj bi navukao prezir na sebe.
8

DODACI

Braća zaručnice

Imamo malu sestru
koja još nema grudi,
što ćemo činiti sa svojom sestrom
kad bude riječ o njoj?
9 Ako bude poput zida,
sagradit ćemo na njemu
krunište od srebra;
ako bude poput vratâ,
utvrdit ćemo ih cedrovim daskama.
10

Zaručnica

Ja sam zid i grudi su moje kule:
tako postadoh u očima njegovim
kao ona što nađe smirenje.
11

Braća zaručnice

Salomon ima vinograd
u Baal Hamonu,
dao ga je čuvarima
i svaki mora donijeti za urod
tisuću srebrnjaka.
12

Zaručnica

Moj vinograd je preda mnom:
tebi, Salomone, tisuća,
a dvjesta onima što čuvaju plodove.
13

Zaručnik

O ti, koja boraviš u vrtovima,
drugovi slušaju glas tvoj,
daj da ga i ja čujem!
14

Zaručnica

Pohitaj, mili moj,
budi kao srna i kao jelenče
na gorama mirisnim!