1

Zbor djevojaka

Vrati se, Sulamko, vrati se,
vrati se da te gledamo! Što ćete vidjeti na Sulamki
koja pleše u dva zbora?
2

Zaručnik

Kako su krasni koraci tvoji u sandalama,
kćeri kneževska!
Pregibi su bokova tvojih kao grivne
stvorene rukom umjetnika.

3 Pupak ti je kao okrugla čaša
koja nikad nije bez pića.
Trbuh ti je kao stog pšenice
ograđen ljiljanima.

4 Dvije su dojke tvoje
dva laneta, blizanca košutina.
5 Vrat je tvoj kao kula bjelokosna.
Oči su tvoje kao ribnjaci u Hešbonu
kod vrata batrabimskih.
Nos ti je kao kula libanska
što gleda prema Damasku.

6 Glava je tvoja kao brdo Karmel,
a kosa na glavi kao purpur
i kralj se zapleo u njene pletenice.
7 Kako si lijepa i kako si ljupka,
o najdraža, među milinama!

8 Stas je tvoj kao palma,
grudi su tvoje grozdovi.
9 Rekoh: popet ću se na palmu
da dohvatim vrške njezine,
a grudi će tvoje biti
kao grozdovi na lozi,
miris daha tvoga kao jabuke.
10 Usta su tvoja kao najbolje vino.

Zaručnica

Koje odlazi ravno dragome mome
kao što teče na usnama usnulih.

11 Ja pripadam dragome svome
i on je željan mene.

12 Dođi, dragi moj, ići ćemo u polja,
noćivat ćemo u selima.
13 Jutrom ćemo ići u vinograde
da vidimo pupa li loza,
zameće li se grožđe,
jesu li procvali mogranji.
Tamo ću ti dati ljubav svoju.

14 Mandragore šire miris,
u našim kućama ima svakog voća,
novoga i starog,
za te sam ga čuvala, o najdraži moj!