1

ZARUČNICA TRAŽI ZARUČNIKA

Po ležaju svome, u noćima, tražila sam onoga koga ljubi duša moja,
tražila sam ga, ali ga nisam našla.
2 Ustat ću dakle i optrčati grad,
po ulicama i trgovima tražit ću
onoga koga ljubi duša moja:
tražila sam ga, ali ga nisam našla.

3 Sretoše me čuvari koji grad obilaze:
»Vidjeste li onoga koga ljubi duša moja?«

4 Tek što pođoh od njih,
nađoh onoga koga ljubi duša moja.
Uhvatila sam ga i neću ga pustiti,
dok ga ne uvedem u kuću majke svoje,
u ložnicu roditeljke svoje.
5

Zaručnica

Zaklinjem vas, kćeri jeruzalemske,
srnama i košutama poljskim,
ne budite, ne budite ljubav moju
dok sama ne bude htjela!
6

PJESMA TREĆA: ZARUČNICU DOVODE ZARUČNIKU

Pjesnik

Što se to diže iz pustinje kao stup dima
iz kâda smirne i tamjana
i svih prašaka mirodijskih?

7 Gle, to je nosiljka Salomonova,
oko nje šezdeset kršnih momaka
između najkršnijih u Izraelu.
8 Svi su vični mačevima,
za rat su izvježbani,
svakome je sablja o boku
zbog opasnosti noćnih.

9 Sebi je prijestolje načinio kralj Salomon
od drveta libanskoga.

10 Stupove je napravio od srebra,
naslon od zlata,
sjedište od grimiza,
unutra je sve ukrašeno ljubavlju kćeri jeruzalemskih.

11 Izađite, kćeri sionske, i vidite kralja Salomona
pod dijademom kojim ga mati ovjenčala
na dan svadbe njegove,
na dan radosti njegova srca.