1

Zbor djevojaka

Kamo je otišao dragi tvoj, o najljepša među ženama?
Kuda je zamakao dragi tvoj,
da ga tražimo s tobom?
2

Zaručnica

Dragi je moj sišao u svoj vrt
k lijehama mirisnog bilja
da pase po vrtovima
i da bere ljiljane.

3 Ja pripadam dragome svome,
dragi moj pripada meni,
on pase među ljiljanima.
4

PJESMA PETA: PRISTALOST I RADOSTI ZARUČNICE

Zaručnik

Lijepa si, prijateljice moja, kao Tirsa,
krasna si kao Jeruzalem,
strašna kao vojska pod zastavama.

5 Odvrati oči svoje od mene
jer me zbunjuju.
Kosa je tvoja kao stado koza
koje silaze s Gileada.

6 Zubi su ti kao stado ovaca ostriženih
kada s kupanja dolaze:
idu dvije i dvije kao blizanke
i nijedna nije osamljena.

7 Kao kriške mogranja tvoji su obrazi
pod koprenom tvojom.

8 Ima šezdeset kraljica,
osamdeset inoča,
a djevojaka ni broja se ne zna.

9 Ali je samo jedna golubica moja,
savršena moja,
jedina u majke, izabrana
u roditeljke svoje.
Vidjele su je djevojke
i nazvale je blaženom,
a kraljice i inoče
hvale su joj izrekle.

10 Tko je ova koja dolazi
kao što zora sviće,
lijepa kao mjesec, sjajna kao sunce,
strašna kao vojska pod zastavama?

11 Siđoh kroz nasade oraha
da vidim mladice u dolinama,
da pogledam pupaju li vinogradi,
cvatu li mogranji.

12 Ne znam kako,
tek želja moja pope me
na kola naroda mog kneževskog.