1

Privremeni povratak Jahvi

»Hajde, vratimo se Jahvi! On je razderao, on će nas iscijeliti:
on je udario, on će nam poviti rane;
2 poslije dva dana oživit će nas,
trećeg će nas dana podignuti
i mi ćemo živjeti pred njim.
3 Težimo da upoznamo Jahvu:
k’o zora pouzdan mu dolazak.
On će nam doći poput dažda jesenskog,
poput kiše proljetne što natapa zemlju.«

4 Što za tebe mogu učiniti, Efrajime?
Što za tebe mogu učiniti, Judo?
K’o oblak jutarnji ljubav je vaša,
k’o rana rosa koje nestaje.
5 Zato sam ih preko prorokâ sjekao
i ubijao riječima usta svojih;
al’ sud će tvoj izaći k’o svjetlost.
6 Jer ljubav mi je mila, ne žrtve,
poznavanje Boga, ne paljenice.
7

Izraelova prošla i sadašnja zlodjela

Al’ oni su kod Adama prekršili Savez
i ondje mene iznevjerili.
8 Gilead je grad zlikovački,
pun krvavih tragova.
9 Družba je svećenička
kao zasjeda razbojnička:
ubijaju na šekemskom putu;
odista, sramotu počinjaju!
10 Strahotu vidjeh u domu Izraelovu;
Efrajim se ondje bludu odaje
i skvrni se Izrael.
11 I tebi sam, Judo, žetvu odredio
kad okrenem udes naroda svoga.