1

Svećenici, mogućnici i kralj vode narod u propast

Poslušajte ovo, svećenici, pazi, dome Izraelov,
dome kraljev, de posluhni,
jer vaš je sud!
Vi ste bili zamka u Mispi
i mreža napeta na Taboru.
2 Jamu su duboko iskopali prestupnici,
ali ću ih sve kazniti.
3 Poznajem ja Efrajima,
Izrael mi nije sakriven:
da, Efrajime, bludu si se odao,
okaljao si se, Izraele.
4 Ne daju im djela njihova
da se Bogu svome vrate,
jer je duh bluda među njima;
oni Jahve ne poznaju.
5 Ponos Izraelov svjedoči protiv njega;
svojom krivnjom posrnu Efrajim,
posrnut će i Juda s njim.
6 Ići će s ovcama i govedima
Jahvu tražiti
ali ga naći neće –
povukao se od njih!
7 Jahvu su iznevjerili:
rodili su kopilad;
vjetar će žarki proždrijeti
polja njihova.
8

Bratoubilački rat

Zasvirajte u rog u Gibeji,
u trublju u Rami,
uzbunite Bet Aven:
za petama su ti, Benjamine!
9 Opustošit će Efrajima u dan kazne:
među plemenima Izraelovim objavljujem
ono što je sasvim pouzdano.
10 Knezovi judejski postadoše
poput onih što razmiču međe;
na njih ću k’o vodu gnjev svoj izliti.
11 Efrajim je tlačitelj, on pravdu gazi
jer mu se svidjelo ići za ništavilom.
12 A ja ću biti poput moljca Efrajimu,
kao gnjilež kući Judinoj.
13

Ispraznost saveza sa strancima

Tad je Efrajim svoju bolest vidio,
a Juda ranu svoju;
i pođe Efrajim u Asiriju,
obrati se Juda velikome kralju;
al’ on vas neće iscijeliti
niti vam ranu vašu zaliječiti.
14 Jer k’o lav ću biti Efrajimu,
kao lavić domu Judinu;
ja, ja ću razderati i otići,
odnijet ću i nitko neće spasiti.
15

Jahve napušta svoj narod

Poći ću, vratit ću se na svoje mjesto,
dok krivnju ne priznaju
i lice moje ne potraže;
kad u nevolji budu, iskat će me.