1

Peto viđenje: razorenje Svetišta

Vidjeh Gospoda gdje stoji kraj žrtvenika i govori:
»Udari u glavice stupova,
neka se pragovi zatresu!
Svima ću satrti glave,
što ostane, pod mač ću udariti.
Nijedan neće uteći,
nitko se neće spasiti.
2 Zariju li se i u podzemlje,
iščupat će ih ruka moja.
Popnu li se i na nebo,
odande ću ih skinuti.
3 Ako se sakriju i navrh Karmela,
naći ću ih i pohvatati.
Ako se od mog pogleda na dno morsko skriju,
zapovjedit ću Zmaju da ih proždre.
4 Ako i u izgnanstvo odu pred neprijateljem,
naredit ću maču da ih sasiječe;
upravit ću oči na njih,
ali na nesreću, ne na dobro.«
5

Hvalospjev

Jahve, Gospod nad vojskama ...
on dodirne zemlju i ona se potrese,
svi joj stanovnici protuže;
diže se sva poput Nila
i spušta k’o rijeka egipatska.
6 On sazda sebi prijestolje na nebesima,
i svod svoj na zemlji osnova;
on poziva morske vode
i lijeva ih zemlji preko lica –
Jahve mu je ime.
7

Nema povlastica Izraelu

»Sinovi Izraelovi, niste li za me
kao i Kušani« – riječ je Jahvina.
»Ne izvedoh li ja Izraela iz zemlje egipatske,
kao Filistejce iz Kaftora i Aramejce iz Kira?«
8

Samo će grešnici propasti

Gle, oči Jahve Gospoda uprte su na grešno kraljevstvo,
izbrisat će ga s lica zemlje.
»Ipak neću sasvim zatrti
dom Jakovljev« – riječ je Jahvina.
9 »Jer, gle, zapovijed ću dati
i rastresti dom Izraelov među sve narode,
k’o što se trese žito u rešetu,
da ni zrnce na zemlju ne padne.
10 Svi grešnici naroda moga od mača će pasti,
svi koji kažu: ‘Nije blizu i neće nas stići nesreća.’«
11

IV. POGLED NA OBNOVU I NA RAJSKU PLODNOST

»U dan ću onaj podići raspalu kolibu Davidovu,
zatvorit’ joj pukotine, popraviti mjesta ruševna,
opet je sazidati k’o u stara vremena,
12 da osvoje ostatak Edoma
i svih naroda nad kojima je zazvano ime moje« –
riječ je Jahve Gospoda, tvorca svega toga.
13 »Evo dolaze dani« – riječ je Jahvina –
»kada će orač stizat’ žeteoca,
mastilac grožđa sijača,
kad će planine procuriti mladim vinom
i svi se bregovi prelijevati njime.

14 Okrenut ću sudbinu naroda moga Izraela:
obnovit će gradove srušene i živjeti u njima,
saditi vinograde i vino im piti,
zasaditi vrtove i jesti njihov rod.
15 Posadit ću ih u zemlju njihovu
i nikad se više neće iščupati
iz zemlje koju im dadoh« – veli Jahve, Bog tvoj.