1

II. OPOMENE I PRIJETNJE

Izabranje i kazna

Počujte, sinovi Izraelovi, ovu riječ koju Jahve zbori protiv vas,
protiv svakoga roda
što ga izvedoh iz zemlje egipatske:
2 »Među svim plemenima zemaljskim samo vas poznah,
zato ću vas kazniti za sve grijehe vaše.«
3

Proročki je poziv neotklonjiv

Idu li dvojica zajedno
da se ne dogovore?
4 Riče li lav u šumi
ako plijena nema?
Reži li lavić u brlogu
ako ništa ne ulovi?
5 Pada l’ ptica na zemlju
ako na njoj zamke nema?
Diže li se mreža sa zemlje
ako se ništa ne uhvati?
6 Trubi li truba po gradu
da se narod ne uzbuni?
Hoće li kob pogoditi grad
ako je Jahve ne pošalje?
7 Ništa ne čini Jahve Gospod
a da osnove svoje ne otkrije
slugama svojim prorocima.
8 Lav riče: tko da se ne prestravi?
Gospod Jahve govori: tko da ne prorokuje?
9

Pokvarena će Samarija propasti

Proglasite ovo po dvorcima asirskim
i po dvorcima u zemlji egipatskoj;
recite: »Skupite se na planini Samarije,
pogledajte velik nered u njoj
i tlačenje posred nje.
10 Jer ne znaju činiti pravo« –
riječ je Jahvina –
»u dvorcima gomilaju nasilje i tlačenje.«

11 Stog ovako govori Jahve Gospod:
»Neprijatelj će opkoliti zemlju,
utvrde će tvoje razvaliti,
tvoje dvorce oplijeniti.«
12 Ovako govori Jahve:
»Kao kad pastir istrgne
dvije golijeni ili komadić uha
iz lavljih ralja,
tako će se istrgnuti sinovi Izraelovi
koji sjede u Samariji
na rubu počivaljke i na divanima.«
13

Protiv Betela i raskošnih stanova

Čujte i posvjedočite protiv doma Jakovljeva –
riječ je Jahve Gospoda, Boga nad vojskama:
14 »Onoga dana kad kaznim Izraela za zločine,
kaznit ću i žrtvenike betelske;
žrtvenički će se rozi odlomiti
i na tlo popadati.
15 Razorit ću zimsku kuću i ljetnu kuću,
propast će kuće bjelokosne.
Mnogih će kuća nestati« –
riječ je Jahvina.