1

Protiv Samarijanki

Počujte ovu riječ, krave bašanske, što boravite na samarijskoj gori,
tlačite potrebite, ugnjetavate siromahe,
govorite muževima: »Donesi da pijemo!«
2 Zakle se Jahve Gospod svetošću svojom:
»Dolaze vam, evo, dani
kad će vas izvlačiti kukama,
a posljednju od vas ostima.
3 Kroz pukotine ćete izlaziti,
ne obziruć’ se nikamo,
i biti bačene prema Hermonu« –
riječ je Jahvina.
4

Izraelova opsjena, nepokornost i kazna

»Idite samo u Betel i griješite,
u Gilgal i množite grijehe svoje!
Prinosite svakog jutra žrtve,
i desetine svaki treći dan.
5 Palite tijesto uskislo na žrtvu zahvalnicu,
oglasite žrtve dragovoljne, razglasite ih,
jer to volite, sinovi Izraelovi« –
riječ je Jahve Gospoda.

6 »Zato dadoh da vam zubi čisti ostanu u svim gradovima vašim,
ostavih vas bez kruha u svim selima vašim;
pa ipak se ne obratiste k meni« –
riječ je Jahvina.

7 »Uskratih vam i kišu tri mjeseca prije žetve;
pustih da kiši na jedan grad, al’ ne i na drugi;
jedno bi se polje nakvasilo,
a drugo bi se – na koje ne pustih kiše – sasušilo.
8 Dva-tri grada lutahu tako u treći da piju vode,
ali se ne mogoše napiti,
pa ipak se ne obratiste k meni« –
riječ je Jahvina.

9 »Udarah vas snijeću i medljikom,
sasuših vam vrtove i vinograde,
proždriješe vam skakavci smokve i masline,
pa ipak se ne obratiste k meni« –
riječ je Jahvina.

10 »Poslah na vas kugu poput kuge egipatske;
mladiće vaše poklah mačem,
a konji vam bjehu k’o plijen odvedeni;
napunih vam nosnice smradom iz tabora vašega,
pa ipak se ne obratiste k meni« –
riječ je Jahvina.

11 »Obarah vas k’o što Bog obori Sodomu i Gomoru,
bijaste k’o glavnja iz ognja istrgnuta,
pa ipak se ne obratiste k meni« –
riječ je Jahvina.

12 »Stog ću, Izraele, ovako s tobom postupiti,
i jer ću tako s tobom postupiti,
pripravi se, Izraele, da susretneš Boga svoga!«
13

Hvalospjev

Jer, gle, on sazda planine i stvori vjetar,
otkriva čovjeku misao svoju,
on tvori zoru i mrak,
i penje se na vrh visova zemaljskih,
Jahve, Bog nad vojskama,
njegovo je ime.