1

III. VIĐENJA

Prvo viđenje: skakavci

Evo što mi pokaza Jahve Gospod: gle, sazda skakavce
kad otava poče nicati,
otava nakon kraljevske kosidbe.
2 Kad izjedoše sav zemaljski usjev, rekoh:
»Jahve Gospode, oprosti, molim te!
Kako će Jakov preživjeti onako malen?«
3 I Jahve se stoga pokaja:
»Neće biti«, reče Jahve.
4

Drugo viđenje: suša

Evo što mi pokaza Jahve Gospod:
gle, Jahve Gospod pozva oganj da kažnjava;
već proždrije veliki bezdan
i upravo poče gutati polje.
5 A ja ću: »Stani, Jahve Gospode, molim te!
Kako će Jakov preživjeti onako malen?«
6 I Jahve se stog pokaja:
»Ni ovoga neće biti«, reče Jahve Gospod.
7

Treće viđenje: visak

Evo što mi Jahve Gospod pokaza:
gle, čovjek stoji na zidu,
u ruci mu visak.
8 »Što vidiš, Amose?« – upita me Jahve.
»Visak«, rekoh.
Tada Gospod reče:
»Evo, izmjerit ću viskom svoj narod izraelski;
neću ga više štedjeti.
9 Razorit će se uzvišice Izakove,
opustjeti svetišta izraelska,
i s mačem ću ustati na kuću Jeroboamovu.«
10 Amasja, svećenik betelski, poruči izraelskom kralju Jeroboamu: »Amos se urotio protiv tebe usred doma Izraelova; zemlja ne može više podnijeti njegovih riječi. 11 Jer ovako on govori: ‘Jeroboam će poginuti od mača, a Izrael će iz svoje zemlje u izgnanstvo.’« 12 Amasja reče Amosu: »Odlazi, vidioče! Bježi u zemlju Judinu, ondje jedi kruh i ondje prorokuj! 13 Ali u Betelu da više nisi prorokovao, jer ovo je kraljevsko svetište, kraljevski hram.« 14 »Nisam bio prorok ni proročki sin« – odgovori Amos Amasji – »bio sam stočar i gajio sam divlje smokve: 15 ali me Jahve uze od stada i Jahve mi reče: ‘Idi, prorokuj mojemu narodu Izraelu.’ 16 Sada čuj riječ Jahvinu. Ti veliš: ‘Ne prorokuj protiv Izraela,
ne proriči protiv doma Izakova.’
17 Zato ovako govori Jahve:
‘Tvoja će žena bludničit’ po gradu,
sinovi tvoji i kćeri od mača će pasti,
tvoja će se zemlja užetom razdijeliti,
a ti ćeš umrijeti na nečistu tlu,
i Izrael će otići u izgnanstvo iz svoje zemlje.’«