1

Četvrto viđenje: kotarica zrela ploda

Evo što mi pokaza Jahve Gospod: gle, kotarica zrela ploda:
2 »Što vidiš, Amose?« – upita me.
»Kotaricu zrela ploda«, rekoh.
Tada mi Jahve reče:
»Moj narod izraelski dozreo je za propast;
neću ga više štedjeti.
3 I hramske će pjevačice jaukati toga dana«
– riječ je Jahve Gospoda –
»bit će mnoštvo trupla,
svuda će se bacati.«
4

Protiv varalica i pljačkaša

Slušajte ovo, vi što gazite potrebnika
i satirete uboge u zemlji!
5 Kažete: »Kad li će mlađak proći,
da prodamo žito,
i subota, da tržimo pšenicu.
Smanjujuć’ efu, povećavajući šekel,
da varamo krivim mjerama:
6 da kupimo siromaha za novac,
potrebita za sandale,
i da prodajemo otražak od žita.«
7 Zakle se Jahve ponosom Jakovljevim:
»Dovijeka neću zaboraviti nijednoga vašeg djela.«
8 Neće l’ se od toga zemlja potresti,
protužiti svi njeni stanovnici,
neće li se sva podići kao Nil,
spustiti kao rijeka egipatska?
9

Navještaj tajnovite kazne: tame i žalosti

»Toga ću dana« – riječ je Jahve Gospoda –
»učiniti da sunce zapadne u podne,
i pomračit ću zemlju u po bijela dana.
10 Okrenut ću svetkovine vaše u kuknjavu
i sve vaše pjevanje u tužaljku;
obući ću u kostrijet svako bedro,
oćelavit ću svaku glavu.
Bit će kao kad se tuži za jedincem,
i što ostane, bit će kao dan gorčine.«
11

Glad i žeđ za riječju Božjom

»Evo, dani dolaze« – riječ je Jahve Gospoda –
»kad ću poslati glad na zemlju,
ne glad kruha ni žeđ vode,
već slušanja riječi Jahvine.
12 Tumarat će od mora do mora,
od sjevera do istoka potucati se
ištući riječ Jahvinu, ali je neće naći.«
13

Novi navještaj kazne

»U onaj će dan obamirati od žeđi
lijepe djevojke i mladići.
14 Koji se kunu Grijehom samarijskim
i zaklinju se: ‘Tako živ bio bog tvoj, Dane!’
i: ‘Tako živ bio Ljubimac tvoj, Beer Šebo!’
oni će pasti i nikad ustati neće.«