1

Tobitova molitva

Ojađen zaplakah i počeh moliti pun tuge:
2 »Pravedan si, Gospode,
sva su tvoja djela i svi tvoji putovi milosrđe i istina:
ti si sudac svijeta.
3 Spomeni me se i pogledaj na me:
ne kažnjavaj me zbog mojih grijeha
ni zbog prijestupa otaca mojih,
koji su griješili pred tobom.
4 Uistinu smo prestupili zapovijedi tvoje
te si nas prepustio pljački, zatočenju, smrti
i poruzi među svim narodima
među koje si nas razasuo.
5 Pravedni su tvoji sudovi
zbog grijeha što ih činih ja i moji oci,
jer se nismo držali tvojih zapovijedi,
nismo u istini hodili pred tobom.
6 Sad postupaj sa mnom po svojoj volji,
odluči se da prihvatiš moj duh,
da umrem i postanem zemlja.
Jer mi je bolje umrijeti nego živjeti
i slušati lažne prijekore
i gorčinu u duši kupiti.
Zapovjedi da budem oslobođen od ove pokore
pa da odem u prostore vječne:
ne odvrći lica svoga od mene.«
7

Sarina nesreća

Istoga dana i Sari, kćeri Raguelovoj, u Ekbatani Medijskoj, dogodi se te je izruži jedna sluškinja njezina oca
8 zbog toga što je sedam muževa, za koje Sara bijaše pošla, pakosni zloduh Asmodej ubio prije nego što su ušli k njoj. Reče joj ona sluškinja: »Jest, ubijaš svoje muževe! Sedam si ih imala, a ne bijaše ti sreće ni s jednim. 9 Zašto nas kažnjavaš? Ako su umrli, poteci za njima! Nikad mi ne vidjele ni tvoga sina ni tvoje kćeri!« 10 Kad je Sara to čula, veoma se ražalostila. Plačući je otišla u očevu sobu, u nakani da se objesi. Ali onda, promislivši, reče u sebi: »Zar da mi oca kude i da mu predbacuju: ‘Imao si jedinu, ljubljenu, kćer, pa ti se, na nesreću, i ona objesila.’ Starog bih oca svoga rastužila i gurnula u carstvo mrtvih. Ne, neću se objesiti: bolje mi je moliti Boga da mi udijeli smrt da nikad više ne čujem ovakvih uvreda.«
11

Sarina molitva

I raskrilivši ruke kraj prozora, pomoli se ovako: »Blagoslovljen, Bože milosrđa,
i blagoslovljeno tvoje ime navijeke!
Blagoslivljaju te sva tvoja djela zauvijek.
12 Obraćam, Gospode, lice svoje k tebi
i oči upirem u te.
13 Zapovijedi, Gospode, da pođem s ove zemlje
i da više nikada ne čujem one uvrede.
14 Ti znaš, Gospode, da sam čista od svakoga grijeha s čovjekom
15 i da nisam uprljala ime svoje, ni ime oca svojega u zemlji sužanjstva.
Jedina sam kći u oca,
nema on drugoga djeteta koje bi ga naslijedilo,
niti kakva brata blizu,
niti rođaka koga bih čekala.
Sedam sam muževa već izgubila:
ta čemu bih još živjela?
Ne želiš li mi smrt udijeliti,
svrni onda pogled na me i smiluj se
da nikad više ne čujem onih uvreda.«
16

Obje molitve uslišane

Obje molitve bijahu uslišane pred slavom Gospodnjom.
17 I bi poslan Rafael, anđeo Gospodnji, da ih oboje izliječi: da skine bijele mrlje s Tobita i vid mu vrati; a Saru, kćer Raguelovu, da dade za ženu Tobiji, sinu Tobitovu, te da okuje pakosnog zloduha Asmodeja: jer je ona Tobiji bila namijenjena. U isto vrijeme Tobit se vrati u svoju kuću, a Sara, kći Raguelova, siđe iz gornje sobe.