1

Završna Tobitova molitva

Tobit potom napisa molitvu u radosti i reče:
2 »Blagoslovljen Bog, koji živi uvijeke,
i njegovo kraljevstvo!
Jer on kažnjava i prašta,
dovodi u podzemlje i odande izvodi,
i nema toga tko bi izmakao njegovoj ruci.
3 Hvalite ga, sinovi Izraelovi, pred poganima,
jer vas je on među njih rasuo.
4 Objavljujte njegovu veličinu
uzdižući ga nad sve živo,
jer on je naš Gospod i Bog,
on je naš otac za sve vjekove.
5 On nas kažnjava zbog naših zlih djela,
ali će se opet smilovati na nas
i sabrati nas iz svih naroda
među koje smo razasuti.
6 Obratite se k njemu svim srcem svojim
i svom dušom svojom
da činite pred njim istinu,
i on će se okrenuti k vama,
i neće skrivati lica svoga od vas.
7 Gledajte što učini s vama,
na sva ga usta slavite i hvalite,
blagoslivljajte Gospoda pravde
i uzvisujte kralja vjekova.
8 Ja ga u zemlji progonstva hvalim
i očitujem njegovu moć i veličinu grešnom narodu.
Obratite se, grešnici, i činite pravdu pred njim.
Tko zna hoće li pogled svrnuti na vas
i milost vam iskazati!
9 Boga svoga ja uznosim,
i duša moja hvali kralja nebeskoga,
i radosno klikće veličini njegovoj:
10 tako neka kazuju svi
i hvale ga u Jeruzalemu!
Jeruzaleme, grade sveti!
On će te kazniti zbog djela sinova tvojih,
ali će se opet smilovati sinovima pravednih.
11 Podaj hvalu Gospodu zanosno
i blagoslivljaj kralja vjekova
da ti njegov Šator ponovno bude podignut uz veselje;
12 da bi se u tebi obradovali prognani
i da bi u tebi ljubav našli siromasi
za sva pokoljenja.
13 Narodi će dolaziti izdaleka
k imenu Gospoda Boga
donoseći u rukama darove,
darove za kralja nebeskoga:
pokoljenja upravljat će ti radosne hvale.
14 Prokleti svi oni koji te mrze,
blagoslovljeni zauvijek oni koji te ljube.
15 Veseli se i raduj se zbog sinova pravednih,
jer će biti sakupljeni
i blagoslivljat će Gospoda pravednih.
Blaženi oni koji te ljube!
Veselit će se zbog tvoga mira!
16 Blaženi svi koji se rastužiše zbog tvojih nesreća,
jer će se radovati kad vide svu tvoju slavu
i radovat će se uvijeke.
Duša moja neka hvali Boga, kralja velikoga!
17 Jer će Jeruzalem biti obnovljen safirom i smaragdom,
njegove zidine dragim kamenjem,
tornjevi i bedemi čistim zlatom,
a trgovi popločani berilom, dijamantom
i dragim kamenjem iz Ofira.
18 Njegove će ulice kazivati: ‘Aleluja!’
i klicat će: ‘Blagoslovljen Bog, uzvišen dovijeka.’«