1 A o posluživanju svetih suvišno je da vam pišem. 2 Ta poznajem vašu spremnost s koje se vama ponosim pred Makedoncima: »Ahaja je spremna od prošle godine.« I vaša gorljivost potaknu mnoge. 3 Ipak šaljem braću da se u tome pogledu ne opovrgne što se vama ponosimo; da budete spremni kao što sam tvrdio te se – 4 ako sa mnom dođu Makedonci i nađu vas nespremne – ne osramotimo s preuzetnosti mi, da ne kažemo vi. 5 Smatrao sam dakle potrebnim zamoliti braću da unaprijed pođu k vama i da pripreme vaš još prije obećani dar te bude pripravan – kao dar darežljivosti, a ne škrtosti.
6

Korist darežljivosti

Ta eno: tko sije oskudno, oskudno će i žeti; a tko sije obilato, obilato će i žeti.
7 Svatko neka dade kako je srcem odlučio; ne sa žalošću ili na silu jer Bog ljubi vesela darivatelja. 8 A Bog vas može obilato obdariti svakovrsnim darom da u svemu svagda imate svega dovoljno za se i izobilno za svako dobro djelo – 9 kao što je pisano:
Rasipno dijeli, daje sirotinji,
pravednost njegova ostaje dovijeka.


10 A onaj koji pribavlja sjeme sijaču i kruh za jelo, pribavit će i umnožiti sjeme vaše i povećati plodove pravednosti vaše. 11 Tako ćete se u svemu obogatiti za svakovrsnu darežljivost koja se, našim posredovanjem, izvija u zahvalnicu Bogu. 12 Jer ovo bogoslužno posluživanje ne samo da podmiruje oskudicu svetih nego se i obilno prelijeva u mnoge zahvalnice Bogu. 13 Osvjedočeni ovim posluživanjem, slave Boga zbog vašega pokornog ispovijedanja evanđelja Kristova i zbog velikodušnog zajedništva prema njima i prema svima. 14 A moleći se za vas, čeznu za vama zbog preobilne milosti Božje na vama. 15 Hvala Bogu na njegovu neizrecivom daru!