1 Kao suradnici opominjemo vas da ne primite uzalud milosti Božje. 2 Jer on veli: U vrijeme milosti usliših te i u dan spasa pomogoh ti. Evo sad je vrijeme milosno, evo sad je vrijeme spasa.
3 Ni u čemu ne dajemo nikakve sablazni da se ne kudi ova služba, 4 nego se u svemu iskazujemo kao poslužitelji Božji: velikom postojanošću u nevoljama, u potrebama, u tjeskobama, 5 pod udarcima, u tamnicama, u bunama, u naporima, u bdjenjima, u postovima, 6 u čistoći, u spoznanju, u velikodušnosti, u dobroti, u Duhu Svetomu, u ljubavi nehinjenoj, 7 u riječi istinitoj, u snazi Božjoj; oružjem pravde zdesna i slijeva; 8 slavom i sramotom; zlim i dobrim glasom; kao zavodnici, a istiniti; 9 kao nepoznati, a poznati; kao umirući, a evo živimo; kao kažnjeni, a ne ubijeni; 10 kao žalosni, a uvijek radosni; kao siromašni, a mnoge obogaćujemo; kao oni koji ništa nemaju, a sve posjeduju.
11 Usta su naša otvorena vama, Korinćani, srce naše rašireno. 12 Nije vam tijesno u nama, ali je tijesno u vašim grudima. 13 Za uzdarje – kao djeci govorim – raširite se i vi.
14

Hram Boga živoga

Ne ujarmljujte se s nevjernicima. Ta što ima pravednost s bezakonjem? Ili kakvo zajedništvo svjetlo s tamom?
15 Kakvu slogu Krist s Belijarom? Ili kakav dio vjernik s nevjernikom? 16 Kakav sporazum hram Božji s idolima? Jer mi smo hram Boga živoga, kao što reče Bog:
Prebivat ću u njima
i hoditi među njima;
i bit ću Bog njihov,
a oni narod moj.
17 Zato iziđite iz njihove sredine
i odvojite se, govori Gospodin,
i ništa nečisto ne dotičite
i ja ću vas primiti.
18 I bit ću vam otac
i vi ćete mi biti sinovi i kćeri,
veli Gospodin Svemogući.