1

II. SABIRANJE MILOSTINJE ZA CRKVU U JERUZALEMU

Poticaji na darežljivost

Priopćujemo vam, braćo, milost Božju koja je dana crkvama makedonskim:
2 unatoč mnogim kušnjama i nevoljama, izobilna njihova radost i skrajnje siromaštvo preli se u bogatstvo darežljivosti. 3 Svjedočim uistinu: oni su nas dragovoljno – po svojim mogućnostima i preko mogućnosti – 4 veoma usrdno molili za milost zajedništva u ovom posluživanju svetih. 5 I to ne samo kako se nadasmo nego same sebe predadoše najprvo Gospodinu, a onda nama, po volji Božjoj. 6 Zato zamolismo Tita da kao što je započeo, tako i dovrši među vama i to djelo darežljivosti.
7 Stoga kao što se u svemu odlikujete – u vjeri, i riječi, i spoznanju, i svakoj gorljivosti, i u ljubavi svojoj prema nama – odlikujte se i u ovoj darežljivosti.
8 Ne zapovijedam, nego gorljivošću drugih prokušavam istinitost vaše ljubavi. 9 Ta poznate darežljivost Gospodina našega Isusa Krista! Premda bogat, radi vas posta siromašan, da se vi njegovim siromaštvom obogatite. 10 Time dajem samo savjet: to doista dolikuje vama koji već prošle godine prvi to započeste, ne samo činom nego i odlukom. 11 Sada dovršite to djelo da kao što spremno odlučiste, tako prema mogućnostima i dovršite. 12 Jer ima li spremnosti, mila je po onom što ima, a ne po onom čega nema. 13 Ne dakako: drugima olakšica, vama oskudica, nego – jednakost! 14 U sadašnjem trenutku vaš suvišak za njihovu oskudicu da jednom njihov suvišak bude za vašu oskudicu – te bude jednakost, 15 kao što je pisano: Nije ništa preteklo onome koji bijaše nakupio mnogo, a niti je nedostajalo onome koji bijaše nakupio manje.
16

Pavao preporučuje sabirače milostinje

A hvala Bogu koji je stavio jednaku gorljivost za vas u srce Titovo.
17 On je prihvatio i molbu, ali budući da je veoma revan, otiđe k vama i dragovoljno. 18 S njime pak šaljemo brata kojega s evanđelja slave sve crkve. 19 Štoviše, crkve ga izabraše za našeg suputnika u ovom djelu darežljivosti kojemu služimo – na slavu samoga Gospodina i na našu želju 20 kako bismo izbjegli da nas tko ne prekori zbog ovog obilja kojim raspolažemo. 21 Doista, revno nastojimo oko dobra ne samo pred Gospodinom nego i pred ljudima. 22 Šaljemo s njima i našega brata koji je, kako smo u mnogome često iskusili, gorljiv, a sada je još mnogo gorljiviji zbog velikoga pouzdanja u vas. 23 A Tito? Moj je drug i suradnik za vas. A braća naša? Poslanici su crkava, slava Kristova. 24 Pružite im dakle pred crkvama dokaz svoje ljubavi i toga da se s pravom vama ponosimo.