1

Ezekijina bolest i ozdravljenje

U ono se vrijeme Ezekija razbolje nasmrt. Prorok Izaija, sin Amosov, dođe mu i reče: »Ovako veli Jahve: ‘Uredi kuću svoju jer ćeš umrijeti; nećeš ozdraviti.’«
2 Ezekija se okrenu zidu i ovako se pomoli Jahvi: 3 »Ah, Jahve! Sjeti se milostivo da sam pred tobom hodio vjerno i poštena srca i da sam činio što je dobro u tvojim očima.« I Ezekija briznu u gorak plač.
4 Izaija još ne bijaše izišao iz središnjeg predvorja kad mu je stigla riječ Jahvina: 5 »Vrati se i reci Ezekiji, glavaru moga naroda. Ovako veli Jahve, Bog tvoga oca Davida: ‘Uslišao sam tvoju molitvu, vidio sam tvoje suze. Izliječit ću te; za tri dana uzići ćeš u dom Jahvin. 6 Dodat ću tvome vijeku još petnaest godina. Izbavit ću tebe i ovaj grad iz ruku asirskoga kralja; zakrilit ću ovaj grad radi sebe i sluge svoga Davida.’«
7 Izaija naloži: »Uzmite oblog od smokava, privijte mu ga na čir i on će ozdraviti.«
8 Ezekija upita Izaiju: »Po kojem ću znaku prepoznati da će me Jahve izliječiti i da ću za tri dana uzići u dom Jahvin?« 9 Izaija odgovori: »Evo ti znaka od Jahve da će učiniti što je rekao: Hoćeš li da se sjena pomakne za deset stupnjeva naprijed ili da se vrati za deset stupnjeva?« 10 Ezekija odgovori: »Lako je sjeni pomaknuti se deset stupnjeva naprijed! Ne! Neka se sjena vrati natrag za deset stupnjeva!« 11 Prorok Izaija zazva Jahvu i on učini da se sjena vrati za deset stupnjeva. Sišla je za deset posljednjih stupnjeva na Ahazovu sunčaniku.
12

Poslanici Merodak-Baladana

U to vrijeme posla babilonski kralj Merodak-Baladan, sin Baladanov, pisma s darom Ezekiji, jer bijaše čuo da se razbolio i ozdravio.
13 Ezekija se obradova tome i pokaza poslanicima svoju riznicu – srebro, zlato, miomirise, mirisavo ulje – svoju oružanu i sve što je bilo u skladištima. Nije bilo ničega u njegovu dvoru i svemu njegovu gospodarstvu što im Ezekija nije pokazao.
14 Tada prorok Izaija dođe kralju Ezekiji i upita ga: »Što su rekli ti ljudi i odakle su došli k tebi?« Ezekija odgovori: »Došli su iz daleke zemlje, iz Babilona.« 15 Izaija upita dalje: »Što su vidjeli u tvojem dvoru?« Ezekija odgovori: »Vidjeli su sve što je u mojem dvoru; nema u mojim skladištima ničega što im nisam pokazao.«
16 Tada Izaija reče Ezekiji: »Čuj riječ Jahvinu: 17 ‘Evo dolaze dani kada će sve što je u tvojem dvoru, sve što su tvoji oci nakupili do danas, biti odneseno u Babilon. Ništa neće ostati’, kaže Jahve. 18 A od sinova što poteku od tebe, što ti se rode, neke će uzeti da budu uškopljeni dvorani u palači babilonskoga kralja.« 19 Ezekija odgovori Izaiji: »Povoljna je riječ koju ti je Jahve objavio.« A mislio je: »Zašto ne? Ako bude mira i sigurnosti za moga života!«
20

Svršetak Ezekijina kraljevanja

Ostala povijest Ezekijina, svi njegovi pothvati i kako je sagradio ribnjak i prorov da dovede vodu u grad, zar sve to nije zapisano u knjizi Ljetopisa judejskih kraljeva?
21 Ezekija je počinuo sa svojim ocima, a njegov sin Manaše zakralji se mjesto njega.