1

6. OD KRALJEVANJA ATALIJINA DO ELIZEJEVE SMRTI

Povijest Atalije

Zato Ahazjina mati Atalija, vidjevši gdje joj sin poginu, ustade i posmica sav kraljevski rod.
2 Ali Jošeba, kći kralja Jorama i sestra Ahazjina, uze Ahazjina sina Joaša; ukravši ga između kraljevih sinova koje su ubijali, metnu ga s dojiljom u ložnicu. Tako ga je sakrila od Atalije te nije pogubljen. 3 Bio je sakriven u domu Jahvinu šest godina, sve dok je zemljom vladala Atalija.
4 Sedme godine Jojada posla po satnike Karijaca i tjelesnu stražu i pozva ih k sebi u dom Jahvin. Sklopi s njima savez, zakle ih i pokaza im kraljeva sina. 5 I reče im: »Evo što valja da učinite: trećina vas koji subotom ulazite u službu neka čuva stražu kod kraljevskoga dvora. 6 Druga trećina, ona kod Surskih vrata, i treća trećina, ona kod stražnjih stražarskih vrata, neka čuvaju stražu kod ulaza u dvor; 7 a ostala dva vaša odreda, svi koji subotom izlaze iz službe, neka čuvaju stražu u domu Jahvinu kod kralja. 8 Tako ćete okružiti kralja, svaki s oružjem u ruci. I tko god pokuša proći kroz vaše redove, neka bude pogubljen. Budite uz kralja kamo god pođe ili izađe.«
9 Satnici su učinili sve kako im je naredio svećenik Jojada. Svaki je od njih uzeo svoje ljude koji subotom ulaze u službu s onima koji subotom izlaze. I svi su došli svećeniku Jojadi. 10 Svećenik dade satnicima koplja i štitove kralja Davida što su bili u domu Jahvinu. 11 Stražari se svrstaše, s oružjem u ruci, od južne do sjeverne strane Doma i prema žrtveniku i Domu oko kralja unaokolo. 12 Tada Jojada izvede sina kraljeva, stavi mu krunu i dade mu Svjedočanstvo te ga pomaza za kralja. Pljeskali su i vikali: »Živio kralj!«
13 Kad Atalija ču viku naroda, dođe k narodu u dom Jahvin. 14 Pogleda bolje, kad gle, kralj, po običaju, stoji na svojem mjestu, a pred kraljem zapovjednici i svirači; sav puk klikće od radosti i trubi u trube. Tad Atalija razdrije haljine i povika: »Izdaja! Izdaja!« 15 Svećenik Jojada naredi satnicima i vojnim zapovjednicima: »Izvedite je kroz redove i tko krene za njom pogubite ga mačem.« Još je svećenik dodao: »Nemojte je smaknuti u domu Jahvinu.« 16 Staviše ruke na nju, a kad je kroz Konjska vrata stigla do kraljevskog dvora, ondje je pogubiše.
17 Tada Jojada sklopi savez između Jahve, kralja i naroda da narod bude narod Jahvin. 18 Potom sav narod ode u Baalov hram i razoriše ga, porušiše žrtvenike i polomiše likove; a Baalova svećenika Matana ubiše pred žrtvenicima. A svećenik opet postavi straže kod doma Jahvina. 19 Zatim uze satnike Karijaca, stražu i sav narod. Oni izvedoše kralja iz doma Jahvina i uvedoše ga u dvor kroz Vrata stražarska. I Joaš sjede na kraljevsko prijestolje. 20 Sav se puk veselio i grad se smirio kad su Ataliju ubili mačem u kraljevskom dvoru.