1

Nabukodonozor pripovijeda svoj san

Ja, Nabukodonozor, življah mirno u svojoj kući i sretno u svojoj palači,
2 kad vidjeh sanju koja me uplašila. Utvare i viđenja što su mi se na mom ležaju vrzla po glavi uznemiriše me. 3 I naredih: neka mi pozovu sve mudrace babilonske da mi kažu što sanja znači. 4 Dođoše gataoci, čarobnici, zvjezdari i tumači znakova: ja im rekoh svoju sanju, a oni mi ne znadoše reći njezino značenje. 5 Tada dođe preda me Daniel, koji je nazvan Baltazar prema imenu moga boga, i u komu prebiva duh Boga svetoga. Ja mu pripovjedih svoju sanju:
6 »Baltazare, starješino gatalaca, znam da u tebi prebiva duh Boga svetoga i da ti nijedna tajna nije preteška: evo sanje što je imah: daj mi njezino značenje. 7 Evo viđenja što mi se na postelji vrzlo po glavi: Pogledam, kad evo jedno stablo
usred zemlje
vrlo veliko.
8 Stablo poraste, postade snažno,
visina mu doseže nebo,
vidjelo se s krajeva zemlje.
9 Krošnja mu bijaše lijepa, plodovi obilni;
na njemu je bilo hrane za sve,
u njegovoj sjeni počivaše zvijerje poljsko,
na njegovim se granama gnijezdile ptice nebeske
i svako se tijelo hranilo od njega.

10 Ja promatrah viđenja
što su mi se na mojoj postelji vrzla po glavi
kad, evo, Stražar, Svetac, silazi s neba,
11 silnim glasom viče:
‘Posijecite stablo,
okrešite mu grane,
počupajte mu lišće,
pobacajte plodove!
Neka se životinje razbjegnu ispod njega
i ptice s grana njegovih!
12 U zemlji ostavite panj i korijenje
u gvozdenim i mjedenim okovima,
u travi poljskoj!
Neka ga pere rosa nebeska,
i travu zemaljsku neka dijeli sa zvijerjem poljskim!
13 Neka mu se promijeni srce čovječje,
srce životinjsko nek’ mu se dade!
Sedam vremena neka prođe nad njim!
14 Tako su presudili Stražari,
tako su odlučili Sveci,
da sve živo upozna
kako Svevišnji ima vlast
nad kraljevstvom ljudskim:
on ga daje kome hoće
i postavlja nad njim najnižega od ljudi!’
15 Ovo je sanja što je vidjeh ja, kralj Nabukodonozor. A ti, Baltazare, reci mi njezino značenje, jer mi nijedan od mudraca moga kraljevstva to ne može reći; ti možeš, jer u tebi je duh Boga Svetoga.«
16

Daniel tumači san

Tada se Daniel, nazvan Baltazar, načas smete i prestraši u svojim mislima. Kralj reče: »Baltazare, ne daj se zbuniti ovom sanjom i njezinim značenjem!« Baltazar odgovori: »Gospodaru moj, ova sanja neka bude tvojim dušmanima i njezino značenje tvojim mrziteljima!
17 Stablo koje si vidio, veliko i snažno, koje seže sve do neba i vidi se po svoj zemlji, 18 krošnje lijepe i plodova obilnih na kojem bijaše hrane za sve i pod kojim počiva zvijerje poljsko, a na njegovim se granama gnijezde ptice nebeske: 19 to si ti, o kralju, koji si velik i moćan, veličina ti se povećala i dosegla do neba, a tvoja vlast do krajeva zemlje. 20 A što je vidio kralj kako Stražar, Svetac, silazi s neba te govori: ‘Posijecite stablo, raskomadajte ga, no njegov panj i korijenje ostavite u zemlji, u gvozdenim i mjedenim okovima, u travi poljskoj, neka ga pere rosa nebeska i dio neka mu bude sa zvijerjem poljskim dok ne prođe sedam vremena nad njim’ – 21 ovo je značenje, o kralju, odluka Svevišnjega što će se ispuniti na mom gospodaru kralju:
22 Izagnat će te iz društva ljudi
i sa životinjama ćeš poljskim boraviti;
hranit ćeš se travom kao goveda,
tebe će prati rosa nebeska;
sedam će vremena proći nad tobom
dok ne upoznaš
da Svevišnji ima vlast nad kraljevstvom ljudskim
i da ga daje kome on hoće.
23 A što se reklo ‘Ostavite panj i korijenje stabla’ – tvoje će se kraljevstvo obnoviti čim spoznaš da Nebesa imaju svu vlast. 24 Zato, kralju, neka ti bude mio moj savjet: iskupi svoje grijehe pravednim djelima i svoja bezakonja milosrđem prema siromasima, da bi ti potrajala sreća.«
25

San se ispunja

Sve se to dogodi kralju Nabukodonozoru.
26 Dvanaest mjeseci kasnije, šetajući babilonskim kraljevskim dvorom, 27 kralj govoraše: »Nije li to taj veliki Babilon što ga ja sagradih da mi bude kraljevskom prijestolnicom – snagom svoje moći, na slavu svoga veličanstva?«
28 Još bijahu te riječi u ustima njegovim kad s neba dođe glas: »Tebi se objavljuje, kralju Nabukodonozore!
Kraljevstvo ti se oduzelo;
29 bit ćeš izagnan iz društva ljudi,
sa životinjama ćeš poljskim boraviti;
hranit ćeš se travom kao goveda,
i sedam će vremena proći nad tobom
dok ne spoznaš
da Svevišnji ima vlast nad kraljevstvom ljudskim,
i da ga on daje kome hoće.«
30 I smjesta se riječ izvrši na Nabukodonozoru: bî izagnan iz društva ljudi, jeđaše travu kao goveda, prala ga rosa nebeska; vlasi mu narastoše poput orlova perja, a njegovi nokti kao ptičje pandže.
31

Nabukodonozor izliječen

»Pošto se navršiše određeni dani, ja, Nabukodonozor, podigoh oči prema nebu, razum mi se vrati, tada blagoslovih Svevišnjega
hvaleći i uzvisujući onoga koji živi dovijeka:
njegovo je kraljevstvo – kraljevstvo vječno,
njegova je vlast za sva pokoljenja.
32 Stanovnici zemlje – upravo kao da ih i nema:
po svojoj volji postupa on s vojskom nebeskom
i sa žiteljima zemaljskim.
Nitko ne može zaustaviti njegovu ruku
ili mu kazati: ‘Što to radiš?’
33 U isti čas razum mi se vrati, i na slavu moje kraljevske časti vrati mi se veličanstvo i sjaj; moji me savjetnici i velikaši potražiše, bih uspostavljen u kraljevsku čast i moja veličina još poraste. 34 Sada ja, Nabukodonozor, hvalim, uzvisujem i slavim Kralja nebeskoga,
čija su sva djela istina, svi putovi pravda
i koji može poniziti one koji hode u oholosti.«