1 Tada, po naredbi kralja Darija, uzeše tražiti u Babilonu, u spremištu gdje je bila pismohrana, 2 i nađoše u Ekbatani, tvrđavi u medijskoj pokrajini, svitak s ovom poveljom:
»Na spomen.
3 Prve godine kraljevanja Kira proglasio je kralj Kir:
Dom Božji u Jeruzalemu. Dom neka se sagradi kao mjesto gdje će se prinositi žrtve i gdje će se donositi prinosi za paljenje. Neka bude visok šezdeset lakata i širok šezdeset lakata.
4 Tri reda neka budu od velikog kamenja, a jedan od drveta. Trošak će se podmiriti iz kraljevskog dvora. 5 Osim toga, posuđe zlatno i srebrno iz doma Božjeg koje Nabukodonozor bijaše uzeo iz svetišta u Jeruzalemu i prenio u Babilon neka se vrati i bude na svome mjestu u svetištu jeruzalemskom i neka se postavi u domu Božjem.
6 Sada, dakle, Tatnaju, satrape s onu stranu Rijeke, Šetar Boznaju i drugovi vaši poslanici s onu stranu Rijeke, udaljite se odatle! 7 Pustite neka taj dom Božji grade upravitelji i starješine židovske. Dom Božji treba sagraditi na njegovu prvotnom mjestu.
8 Evo mojih naredaba o vašem držanju prema starješinama judejskim kako bi se ponovno sagradio taj dom Božji: od kraljevskog blaga – to jest od danka s onu stranu Rijeke – neka se plaća onim ljudima brižljivo, bez prijekida, 9 i što im bude trebalo za žrtve paljenice Bogu neba: junaca, ovnova i jaganjaca, i pšenice, soli, vina i ulja, neka im se redovito daje svakoga dana, prema uputama svećenikâ u Jeruzalemu. 10 Neka prinose žrtve na ugodan miris Bogu neba, neka mole za život kralja i njegovih sinova.
11 Naređujem osim toga: tko god prekrši tu naredbu, neka mu se izvadi greda iz kuće pa neka na njoj bude pogubljen, a kuća da mu zato postane bunište. 12 I Bog, koji je ondje nastanio svoje ime, neka obori svakog kralja i narod koji bi se drznuo da prekrši moju naredbu i sruši dom Božji u Jeruzalemu! Ja, Darije, izdao sam tu zapovijed. Neka se točno vrši!«
13 Tada Tatnaj, satrap s onu stranu Rijeke, Šetar Boznaj i njihovi drugovi učiniše onako kako je zapovjedio kralj Darije. 14 A židovske su starješine nastavile uspješno graditi po nadahnuću proroka Hagaja i Zaharije, sina Adonova. Dovršili su gradnju po naredbi Boga Izraelova i po naredbi Kira i Darija i Artakserksa, kralja perzijskoga. 15 Hram je zavšen dvadeset i trećeg dana mjeseca adara. Bilo je to šeste godine vladavine kralja Darija.
16 Izraelci – svećenici, leviti i ostatak povratnika iz sužanjstva – radosno posvetiše taj dom Božji. 17 Žrtvovaše za posvećenje doma Božjega stotinu junaca, dvije stotine ovnova, četiri stotine janjaca i, kao žrtvu za grijehe svega Izraela, dvanaest jaraca – prema broju plemena Izraelovih. 18 Zatim postaviše svećenike po njihovim redovima i levite po njihovim razredima za službu domu Božjem u Jeruzalemu, kako je propisano u knjizi Mojsijevoj.
19

Pasha 515. godine

Povratnici iz sužanjstva slavili su Pashu četrnaestog dana prvoga mjeseca.
20 Svi su se leviti, kao jedan čovjek, očistili: svi su bili čisti; žrtvovali su pashu za sve povratnike iz ropstva, za svoju braću svećenike i za sebe. 21 Blagovali su pashu Izraelci koji su se vratili iz ropstva i svi oni koji su im se, prekinuvši s nečistoćom naroda zemlje, pridružili da traže Jahvu, Boga Izraelova. 22 I svetkovahu radosno Blagdan beskvasnih kruhova sedam dana: jer ih je Jahve ispunio radošću i obratio prema njima srce asirskog kralja da ojača njihove ruke u radovima oko doma Boga, Boga Izraelova.