1

Gradnja Hrama (520.–515.)

Tada su proroci Hagaj i Zaharija, sin Adonov, počeli prorokovati Judejcima u Judeji i Jeruzalemu, u ime Boga Izraelova, koji je bio nad njima;
2 nato ustadoše Zerubabel, sin Šealtielov, i Ješua, sin Josadakov, i počeše zidati dom Božji u Jeruzalemu: proroci su Božji bili s ljudima i bodrili ih. 3 U to vrijeme dođoše k njima Tatnaj, satrap s onu stranu Rijeke, Šetar Boznaj i drugovi njihovi poslanici i upitaše ih: »Tko vam je dopustio da gradite ovaj hram i da podižete ove zidove? 4 Kako se zovu ljudi koji su sagradili ovu zgradu?«
5 Ali je oko Božje bdjelo nad starješinama judejskim, te im nisu zabranili da rade dok obavijest nije otišla Dariju i stigao o tom pismeni odgovor. 6 Ovo je prijepis pisma koje su kralju Dariju poslali Tatnaj, satrap s one strane Rijeke, Šetar Boznaj i njihovi drugovi poslanici s one strane Eufrata. 7 Oni su mu uputili izvješće ovog sadržaja:
»Kralju Dariju svaki mir!
8 Neka znade kralj da smo došli u pokrajinu Judeju k domu Boga velikoga: grade ga od krupnog kamenja, drvetom oblažu zidove; posao se brižljivo izvodi i napreduje u njihovim rukama. 9 Zapitali smo njihove starješine i rekli smo im: ‘Tko vam je dopustio da gradite ovaj hram i da podignete njegove zidove?’ 10 Pitali smo ih i za njihova imena da bismo ti javili. Tako smo i zapisali imena onih koji zapovijedaju ljudstvu. 11 A oni nam ovako odgovoriše:
‘Mi smo sluge Boga neba i zemlje; gradimo Hram koji je bio sagrađen prije mnogo godina i koji je bio sagradio i podigao veliki kralj Izraela.
12 Ali kad su naši oci rasrdili Boga neba, on ih je predao u ruke Nabukodonozora Kaldejca, babilonskog kralja, koji je razorio ovaj hram i odveo narod u sužanjstvo u Babilon. 13 Ali prve godine Kira, kralja babilonskog, zapovjedio je kralj Kir da se ponovno sazida ovaj dom Božji. 14 Još i zlatno i srebrno posuđe doma Božjega, koje Nabukodonozor bijaše odnio iz svetišta u Jeruzalemu i prenio ga u svetište babilonsko, uzeo je kralj Kir iz svetišta u Babilonu i predao čovjeku po imenu Šešbasaru, koga je postavio upraviteljem, 15 i rekao mu je: ‘Uzmi ovo posuđe, pođi i metni ga u svetište jeruzalemsko, i neka se dom Božji zida na svome starom mjestu.’ 16 Taj je Šešbasar došao, dakle, i postavio temelje doma Božjega u Jeruzalemu. I od tada pa do danas gradi se, i još nije dovršen.’
17 Sada, dakle, ako kralj želi, neka se istraži u pismohrani kraljevoj u Babilonu je li zaista kralj Kir izdao zapovijed da se sagradi dom Božji u Jeruzalemu. A kraljeva odluka o tome neka nam se saopći.«