1

DRUGA TUŽALJKA

ALEF Kako mrakom zastrije Gospod
u svom gnjevu Kćer sionsku.

 S neba na zemlju baci
slavu Izraelovu!

 I ne sjeti se podnožja svoga
u dan gnjeva svojega!


2 BET Bez milosti Gospod satrije
sve stanove Jakovljeve,

 u svom gnjevu razori
tvrđave kćeri Judine;

 sa zemljom je sravnio i prokleo
kraljevstvo i njegove knezove.


3 GIMEL U rasplamtjelom gnjevu svojem
razbi svu snagu Izraelovu,

 povuče svoju desnicu
pred neprijateljem;

 u Jakovu raspiri plamen ognjeni
koji sve uokolo proždire.


4 DALET Nategao je lûk k'o neprijatelj,
kao dušman ispružio desnicu,

 ubijajući sve
što mu drago bijaše.

 Na šator Kćeri sionske
sasu k'o oganj gnjev svoj jarosni.


5 HE K'o neprijatelj Gospod bijaše:
razorio je Izraela,

 razorio sve dvore njegove,
porušio njegove utvrde,

 umnožio kćeri Judinoj
uzdisaje i jecaje.


6 VAU Kao vrtu razvali mu sjenicu,
razori mjesto sastanka.

 Baci Jahve u zaborav
svetkovine i subote na Sionu;

 u gnjevu svojem prezre
kralja i svećenika.


7 ZAJIN Svoj oltar je Gospod odbacio,
zgadilo mu se svetište njegovo.

 U ruke neprijatelja je predao
bedeme svoje i dvorove.

 Bučili su u domu Jahvinu,
kao u dan blagdanji.


8 HET Jahve naumi razvaliti
zidove Kćeri sionske.

 Nape uže mjerničko,
ne ustegnu ruku od rušenja.

 Predziđe, zidine zavi u tugu:
oronuše zajedno.


9 TET Vrata njina utonuše u zemlju,
on im je razbio zasune;

 kralj i knezovi su među pucima,
Zakona nema!

 Ni u prorokâ više se ne nalaze
viđenja Jahvina.


10 JOD Starješine Kćeri sionske
na zemlji sjede i šute,

 posiplju glavu prašinom,
kostrijet pripasuju.

 K zemlji glave obaraju
djevice jeruzalemske.


11 KAF Iščilješe mi oči od suza,
utroba moja ustreptala,

 jetra mi se na zemlju prosula
zbog sloma kćeri naroda mojega,

 jer djeca i dojenčad umiru
po trgovima Grada.


12 LAMED Govore majkama svojim:
»Gdje je žito i vino?«

 dok obamiru kao ranjeni
po trgovima Grada,

 dok ispuštaju dušu svoju
na grudima matera svojih.


13 MEM S čime da te prispodobim? Na koga si nalik,
Kćeri jeruzalemska?

 S kime da te usporedim, kako utješim,
djevice, Kćeri sionska?

 Jer kao more tvoja je nesreća neizmjerna.
Tko će te iscijeliti?


14 NUN Viđenja tvojih proroka
bijahu varka i laž,

 oni nisu objavili krivnju tvoju
da te od izgnanstva odvrate.

 Varali su te utvarama
lažnim i zamamnim.


15 SAMEK Nad tobom plješću rukama
svi koji putem prolaze,

 zvižde i vrte glavom
zbog Kćeri jeruzalemske:

 »Je li to grad na glasu ljepotom,
radost svemu svijetu?«


16 AJIN Na tebe otvaraju usta
svi neprijatelji tvoji,

 zvižde, škrguću zubima
i govore: »Proždrijesmo je!

 To je dan za kojim čeznusmo,
doživjesmo, vidjesmo!«


17 PE Jahve izvrši naum svoj,
održa svoju riječ

 koju naredi u davnim danima:
nemilice te razorio.

 Neprijatelj likuje zbog tebe,
tvoj protivnik rog svoj podiže.


18 SADE U sav glas viči Gospodu,
jecaj, Kćeri sionska!

 Neka k'o potok teku tvoje suze
danju i noću.

 Ne daj počinka sebi,
neka se zjenica oka tvoga ne odmori.


19 KOF Ustani, viči noću
za svake promjene straže.

 K'o vodu izlij srce
pred licem Gospodnjim,

 k njemu podiži ruke
i traži milost za svoju nejačad

 koja od glada obamire
po uglovima ulica.


20 REŠ Pogledaj, Jahve, i vidi
kome si to učinio.

 Zar žene da jedu porod svoj,
djecu što njišu u naručju?

 Zar moradoše biti poklani u svetištu Gospodnjem
svećenici i proroci?


21 ŠIN U uličnoj prašini leže
djeca i starci;

 moje djevice i moji mladići
od mača padoše.

 Ti ih pomori u dan gnjeva svojega,
ti ih pokla nemilice.


22 TAU Ti si, kao na dan svečani,
sa svih strana sazvao užase moje.

 U dan gnjeva Jahvina
nitko nije preživio, nitko se nije spasio.

 One koje sam odnjihala i odgojila
neprijatelj moj sve je istrijebio.