1

III. PROTIV JERUZALEMA

Protiv upraviteljâ narodâ

Teško nepokornom, okaljanom, nasilničkom gradu!
2 On nikada nije čuo poziva,
nikada nije prihvatio pouku;
Jahvi on se nikada nije povjerio;
svome Bogu nije se nikada približio.
3 Njegovi su knezovi usred njega –
lavovi koji riču;
njegovi su suci – vuci večernji
koji do jutra nisu kosti glodali;
4 proroci su njegovi – razmetljivci,
puki lažljivci,
svećenici njegovi skvrne svetište,
krše Zakon.
5 Usred njega, Jahve je pravedan –
on ne čini nepravde;
svako jutro iznosi svoju pravicu,
u praskozorje ne izostaje;
ali bezbožnik srama ne poznaje.
6

Neka se nauče od narodâ

»Uništio sam narode,
razorena su kruništa kula njihovih,
poharao sam njihove ulice:
nema više prolaznika!
Razoreni su njihovi gradovi:
nema ljudi, nema stanovnika!
7 Govorio sam:
‘Ti ćeš se mene ipak bojati,
prigrlit ćeš pouku;
u njihovim očima ne mogu nestati
toliki moji pohodi.’
Ali ne! – oni su žurno pokvarili
sva djela svoja.

8 Zato mene čekajte« – riječ je Jahvina –
»do dana kad ustanem kao tužilac;
jer ja sam odredio da se sakupe narodi,
da se saberu kraljevstva,
da na vas gnjev svoj izlijem,
svu gorčinu svoje srdžbe:
u vatri moje ljubomore
bit će sva zemlja sažgana.«
9

IV. OBEĆANJA

Obraćenje pogana

»Dat ću narodima čiste usne,
da svi mogu zazivati ime Jahvino
i služiti mu jednodušno.
10 S druge obale rijeka etiopskih
prinosit će mi žrtvene darove moji štovaoci.«
11

Skromni ostatak Izraelov

»U onaj dan
nećeš se sramiti svih svojih nedjela
koja si protiv mene počinio,
jer ću ukloniti iz tebe
tvoje ohole hvalisavce;
i nećeš se više šepiriti
na svetoj gori mojoj,
12 jer ću pustiti da u tebi opstane
samo skroman i čedan narod,
i u imenu Jahvinu tražit će okrilje
13 ostatak Izraelov.
Oni neće više činiti nepravdu,
neće više govoriti laži;
u njihovim ustima neće se više naći
jezik prijevarni.
Moći će pâsti i odmarati se,
i nitko im neće smetati.«
14

Psalam o radosti Siona

Klikći od radosti, Kćeri sionska,
viči od veselja, Izraele!
Veseli se i raduj se iz sveg srca,
Kćeri jeruzalemska!
15 Jahve te riješio tvoje osude,
neprijatelje tvoje uklonio!
Jahve, kralj Izraelov, u sredini je tvojoj!
Ne boj se više zla!

16 U onaj dan
reći će se Jeruzalemu:
»Ne boj se, Sione!
Neka ti ne klonu ruke!
17 Jahve, Bog tvoj, u sredini je tvojoj,
silni spasitelj!
On će se radovati tebi pun veselja,
obnovit će ti svoju ljubav,
kliktat će nad tobom radosno
18 kao u dan svečani.
Odvratio sam od tebe nevolju
da na sebi više ne nosiš sramotu.
19 Evo svladavam
sve tvoje tlačitelje.
U ono vrijeme
izbavit ću sve hrome,
sabrat ću prognane,
pribavit’ im hvalu i diku
po svoj zemlji
gdje ih sramota bijaše dopala.
20 U ono vrijeme ja ću vas dovesti,
u ono vrijeme ja ću vas sabrati!
Tada ću vam dati hvalu i diku
među narodima zemlje,
kad okrenem vašu sudbinu
pred vašim očima« –
govori Jahve.