1

Poziv na obraćenje

Saberite se, skupite, narode bestidni
2 prije nego budete izgnani
kao pljeva koja se u dan rasprši,
prije nego stigne na vas
plamen i gnjev Jahvin,
prije nego stigne na vas
dan gnjeva Jahvina.
3 Tražite Jahvu,
svi skromni na zemlji,
svi koji izvršavate odredbe njegove!
Tražite pravdu,
tražite poniznost:
vi ćete možda biti zaštićeni
u dan gnjeva Jahvina.
4

II. PROTIV NAROD┬

Neprijatelj na zapadu: Filistejci

Da, Gaza će postati pustinja,
Aškelon pustoš.
Ašdod u puklo podne bit će izgnan,
Ekron iz temelja iščupan.
5 Teško stanovnicima obale morske,
narodu kretskome!
Evo riječi Jahvine protivu vas:
»Ja ću te poniziti, zemljo Filistejaca,
uništit ću te,
istrijebit ću sve tvoje stanovnike!
6 I postat ćeš ispaša,
pasište pastirsko
i ograda za stado.«
7 I taj kraj pripast će u dio
ostatku doma Judina;
tu će oni izvoditi blago na pašu;
uvečer se odmarati u kućama aškelonskim,
jer će ih pohoditi Jahve, Bog njihov,
i on će promijeniti sudbinu njihovu.
8

Neprijatelj na istoku: Moab i Amon

»Čuo sam uvredu Moabovu
i podrugivanja sinova Amonovih
kad su vrijeđali moj narod
i ponosili se zemljištem svojim.
9 Zato, života mi moga!« –
riječ je Jahve nad vojskama, Boga Izraelova:
»Moab će postati kao Sodoma
i sinovi Amonovi kao Gomora:
polje obraslo koprivom, hrpa soli,
pustoš dovijeka.
Ostatak moga naroda oplijenit će ih,
preostatak moga naroda zaposjest će ih.«
10 To će biti cijena za njihovu oholost
jer su se uznosili i rugali
narodu Jahve nad vojskama.
11 Za njih će Jahve biti strašan:
kad uništi sve bogove zemaljske,
pred njim će se pokloniti
– svaki na svojoj zemlji –
svi otoci narodâ.
12

Neprijatelj na jugu: Etiopija

»I vi, Etiopljani:
Vi ćete biti probijeni mojim mačem.«
13

Neprijatelj na sjeveru: Asirija

Zatim će svoju ruku dići protiv sjevera
i razrušit će zemlju asirsku,
od Ninive će pustoš učiniti,
suhu pustoš kao pustinja.
14 Usred nje će stado ležati,
zvijeri svakojake;
čaplje i pelikani
počivat će noću na glavicama stupova,
sova će hukati na prozoru,
gavran graktati na pragu.
15 To li je veseli grad
koji je stolovao u miru,
koji je u svom srcu govorio:
»Ja, i jedino ja!«
Gledaj! Postade razvalina,
brlog zvjerinji!
Svi koji pokraj njega prolaze
zvižde i mašu rukama.