1

3. TIMOTEJ – PASTIR

Nadglednici

Vjerodostojna je riječ: teži li tko za nadgledništvom, časnu službu želi.
2 Treba stoga da nadglednik bude besprijekoran, jedne žene muž, trijezan, razuman, sređen, gostoljubiv, sposoban poučavati, 3 ne vinu sklon, ne nasilan, nego popustljiv, ne ratoboran, ne srebroljubac; 4 da svojom kućom dobro upravlja i sinove drži u pokornosti sa svom ozbiljnošću – 5 a ne zna li netko svojom kućom upravljati, kako će se brinuti za Crkvu Božju? – 6 ne novoobraćenik da se ne bi uzoholio i pao pod osudu đavlovu. 7 A treba da ima i lijepo svjedočanstvo od onih vani, da ne bi u rug upao i zamku đavlovu.
8

Đakoni

Đakoni isto tako treba da budu ozbiljni, ne dvolični, ne odani mnogom vinu ni prljavu dobitku –
9 imajući otajstvo vjere u čistoj savjesti. 10 I neka se najprije iskušavaju, pa onda, budu li besprigovorni, neka obavljaju službu.
11 Žene isto tako neka budu ozbiljne, ne klevetnice, nego trijezne, vjerne u svemu.
12 Đakoni neka budu jedne žene muževi, neka dobro upravljaju djecom i svojim kućama. 13 Jer oni koji dobro obavljaju službu, stječu častan položaj i veliku smjelost u vjeri, vjeri u Isusu Kristu.
14

Crkva i Otajstvo pobožnosti

Ovo ti pišem u nadi da ću ubrzo doći k tebi,
15 a okasnim li, da znaš kako se treba vladati u kući Božjoj, koja je Crkva Boga živoga, stup i uporište istine. 16 Da, po sveopćem uvjerenju, veliko je Otajstvo pobožnosti:
On, očitovan u tijelu,
opravdan u Duhu,
viđen od anđelâ,
propovijedan među narodima,
vjerovan u svijetu,
uznesen u slavu.