1

2. TIMOTEJ – PROMICATELJ BOGOSLUŽJA I BOGOLJUBNOSTI

Dakle, preporučujem prije svega da se obavljaju prošnje, molitve, molbenice i zahvalnice za sve ljude,
2 za kraljeve i sve koji su na vlasti, da provodimo miran i spokojan život u svoj bogoljubnosti i ozbiljnosti. 3 To je dobro i ugodno pred Spasiteljem našim Bogom, 4 koji hoće da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine. 5 Jer jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi, čovjek – Krist Isus, 6 koji sebe samoga dade kao otkup za sve. To je u svoje vrijeme dano svjedočanstvo, 7 za koje sam ja postavljen propovjednikom i apostolom – istinu govorim, ne lažem – učiteljem narodâ u vjeri i istini.
8 Hoću dakle da muškarci mole na svakome mjestu, podižući čiste ruke bez srdžbe i raspre; 9 isto tako žene – u doličnu držanju: neka se rese stidljivošću i razborom, ne pletenicama i zlatom ili biserjem ili skupocjenim odijelom, 10 nego – dobrim djelima, kako dolikuje ženama koje ispovijedaju bogoljubnost. 11 Žena neka u miru prima pouku sa svom podložnošću. 12 Poučavati pak ženi ne dopuštam, ni vladati nad mužem, nego – neka bude na miru. 13 Jer prvi je oblikovan Adam, onda Eva; 14 i Adam nije zaveden, a žena je zavedena, učinila prekršaj. 15 A spasit će se rađanjem djece ako ustraje u vjeri, ljubavi i posvećivanju, s razborom.