1

II. ŽIVJETI KAO DJECA BOŽJA

Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac:
djeca se Božja zovemo, i jesmo.
A svijet nas ne poznaje zato
što ne poznaje njega.
2 Ljubljeni,
sad smo djeca Božja
i još se ne očitova što ćemo biti.
Znamo:
kad se očituje, bit ćemo njemu slični
jer vidjet ćemo ga kao što jest.
3

1. uvjet: ne griješiti

I tko god ima tu nadu u njemu, čisti se
kao što je on čist.
4 Tko god čini grijeh, čini i bezakonje;
ta grijeh je bezakonje.
5 I znate:
on se pojavi da odnese grijehe
i grijeha nema u njemu.
6 Tko god u njemu ostaje, ne griješi.
Tko god griješi, nije ga vidio nit’ upoznao.
7 Dječice,
nitko neka vas ne zavede!
Tko čini pravdu, pravedan je
kao što je On pravedan.
8 Tko čini grijeh, od đavla je
jer đavao griješi od početka.
Zato se pojavi Sin Božji:
da razori djela đavolska.
9 Tko god je rođen od Boga, ne čini grijeha
jer njegovo sjeme ostaje u njemu;
ne može griješiti jer je rođen od Boga.
10 Po ovom se raspoznaju djeca Božja
i djeca đavolska:
tko god ne čini pravde
i tko ne ljubi brata,
nije od Boga.
11

2. uvjet: čuvati zapovijedi, osobito ljubav

Jer ovo je navještaj koji čuste od početka:
da ljubimo jedni druge.
12 Ne kao Kajin, koji bijaše od Zloga
i ubi brata svog.
A zašto ga ubi?
Jer mu djela bijahu zla,
a bratova pravedna.
13 Ne čudite se, braćo,
ako vas svijet mrzi.
14 Mi znamo
da smo iz smrti prešli u život
jer ljubimo braću;
tko ne ljubi, ostaje u smrti.
15 Tko god mrzi brata svoga, ubojica je.
A znate da nijedan ubojica
nema u sebi trajnoga, vječnoga života.
16 Po ovom smo upoznali Ljubav:
on je za nas položio život svoj.
I mi smo dužni živote položiti za braću.
17 Tko ima dobra ovoga svijeta
i vidi brata svoga u potrebi
pa zatvori pred njim srce –
kako ljubav Božja ostaje u njemu?
18 Dječice,
ne ljubimo riječju i jezikom,
već djelom i istinom.
19 Po tom ćemo znati da smo od istine.
I umirit ćemo pred njim srce svoje
20 ako nas ono bilo u čem osuđuje.
Jer Bog je veći od našega srca
i znade sve.
21 Ljubljeni,
ako nas srce ne osuđuje,
možemo zaufano k Bogu.
22 I što god ištemo, primamo od njega
jer zapovijedi njegove čuvamo
i činimo što je njemu drago.
23 I ovo je zapovijed njegova:
da vjerujemo u ime Sina njegova
Isusa Krista
i da ljubimo jedni druge
kao što nam je dao zapovijed.
24 I tko čuva zapovijedi njegove,
u njemu ostaje, i On u njemu. I po ovom znamo da on ostaje u nama:
po Duhu kojeg nam je dao.