1

Treba ugađati drugima, ne sebi

Mi jaki treba da nosimo slabosti slabih, a ne da sebi ugađamo.
2 Svaki od nas neka ugađa bližnjemu na dobro, na izgrađivanje. 3 Ta ni Krist nije sebi ugađao, nego kao što je pisano: Poruge onih koji se rugaju tebi padoše na me.
4 Uistinu, što je nekoć napisano, nama je za pouku napisano da po postojanosti i utjesi Pisama imamo nadu. 5 A Bog postojanosti i utjehe dao vam da međusobno budete složni po Kristu Isusu 6 te jednodušno, iz jednoga grla, slavite Boga i Oca Gospodina našega Isusa Krista.
7

Poziv na jedinstvo

Prigrljujte jedni druge kao što je Krist prigrlio vas na slavu Božju.
8 Krist je, velim, postao poslužitelj obrezanika za istinu Božju da ispuni obećanja dana ocima, 9 a pogani da za milosrđe proslave Boga, kao što je pisano:
Zato ću te slaviti među pucima
i psalam pjevati tvome imenu.


10 I još veli:
Kličite, puci, s njegovim narodom.

11 I još: Hvalite, svi puci, Gospodina,
slavili ga svi narodi!


12 Izaija opet veli:
Pojavit će se Jišajev izdanak,
dignut da vlada narodima,
u njemu je nada narodima.


13 A Bog nade napunio vas svakom radošću i mirom u vjeri da izobilujete u nadi snagom Duha Svetoga.
14

ZAKLJUČAK

Pavlova misionarska služba

Ja sam, braćo moja, uvjeren: vi ste i sami puni čestitosti, ispunjeni svakim znanjem, sposobni jedni druge urazumljivati.
15 Ipak vam djelomično smionije napisah da vas na poznato nekako podsjetim poradi milosti koja mi je dana od Boga – 16 da budem bogoslužnik Krista Isusa među poganima, svećenik evanđelja Božjega te prinos poganâ postane ugodan, posvećen Duhom Svetim.
17 Imam se dakle čime dičiti u Kristu Isusu s obzirom na ono što je Božje. 18 / 19 Jer ne bih se usudio govoriti o nečemu što Krist riječju i djelom, snagom znamenja i čudesa, snagom Duha nije po meni učinio da k poslušnosti privede pogane. Tako sam od Jeruzalema pa uokolo sve do Ilirika pronio evanđelje Kristovo, 20 i to tako da sam se trsio navješćivati evanđelje ne gdje se već spominjao Krist – da ne bih gradio na temeljima drugih – 21 nego, kako je pisano:
Vidjet će ga oni kojima nije naviješten,
shvatiti oni koji za nj nisu čuli.

22

Pavlove nakane

Time sam ponajčešće i bio spriječen doći k vama.
23 Sad mi pak više nema mjesta u ovim krajevima, a živa mi je želja, ima već mnogo godina, doći k vama 24 kad pođem u Španjolsku. Nadam se doista da ću vas na proputovanju posjetiti i da ćete me onamo otpraviti pošto mi se najprije bar donekle ispuni želja biti s vama.
25 Ali sad idem u Jeruzalem da poslužim svetima. 26 Makedonija i Ahaja odlučiše očitovati neko zajedništvo prema siromašnim svetima u Jeruzalemu. 27 Da, odlučiše, a i dužnici su im. Jer ako su pogani postali sudionicima njihovih duhovnih dobara, dužni su im u tjelesnima poslužiti.
28 Pošto dakle to obavim – ovaj im plod zapečaćen uručim – uputit ću se u Španjolsku i usput k vama. 29 A kada dođem k vama, doći ću, znam, s puninom blagoslova Kristova.
30 Ali zaklinjem vas, braćo, Gospodinom Isusom Kristom i ljubavlju Duha: suborci mi budite u molitvama Bogu upravljenima za me, 31 da umaknem onim nevjernima u Judeji i da moja pomoć Jeruzalemu bude po volji svetima 32 te s Božjom voljom radosno dođem k vama i s vama zajedno odahnem.
33 Bog mira sa svima vama! Amen.